Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Bogaty program obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Bogaty program obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłoszono bogaty plan wydarzeń związanych z jubileuszem. Spotkanie odbyło się 29 marca 2019 r. w Ministerstwie Energii.

W posiedzeniu Komitetu Honorowego uczestniczyli m.in. Tadeusz Skobel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, prof. Stanisław Wincenciak - Prorektor ds. Rozwoju PW i prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW. Przewodniczącym Komitetu jest Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, natomiast Wiceprzewodniczącym - Rektor PW prof. Jan Szmidt.

Obfity w wydarzenia program obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) przedstawił jego Prezes - dr inż. Piotr Szymczak.

Pierwszym akcentem związanym z jubileuszem był III Kongres Elektryki Polskiej, który pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie” odbył się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Podczas współorganizowanego przez Politechnikę Warszawską wydarzenia poruszono problematykę nowoczesnej elektryki: elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, w tym nowych technologii w przemyśle. Kongres obradował podczas sesji plenarnych i w pięciu sekcjach problemowych:

  • przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
  • inżynieria elektryczna w transporcie;
  • elektronika, telekomunikacja i informatyka;
  • kształcenie kadr elektryków oraz rola SEP w tym procesie;
  • historia elektryki i SEP.

Główne uroczystości jubileuszu odbędą się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprzedzi je Msza św. w intencji elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Następnie, w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, odbędą się obrady Jubileuszowego XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP, zwołanego z okazji 100-lecia Stowarzyszenia. W trakcie wydarzenia na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej zostanie odsłonięty pomnik - ławeczka pierwszego prezesa SEP, prof. Mieczysława Pożaryskiego.

W dniach 26-28 września 2019 r. odbędą się uroczystości jubileuszowe we Lwowie - mieście, w którym zrodziła się polska elektrotechnika. W programie m.in. złożone wieńców na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Lwowskiego i Wołyńskiego. Zaplanowano również odsłonięcie tablicy pamiątkowej w języku polskim i ukraińskim na Politechnice Lwowskiej oraz w siedzibie Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Na Politechnice Lwowskiej odbędzie się seminarium naukowe pt. „Początki rozwoju elektryki i SEP we Lwowie oraz kierunki współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

W kolejnym miesiącu uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia SEP przeniosą się do Wilna. W dniach 18-19 października 2019 r. zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Wileńskiego, a w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się seminarium naukowe pt. „Rozwój elektryki i SEP w Wilnie oraz propozycje współpracy elektryków polskich i litewskich”.

Ważnym celem działalności Stowarzyszenia jest koleżeńska integracja środowiska elektryków wszystkich branż i specjalności, dlatego program obchodów obejmuje także bal z okazji 100-lecia SEP, który odbędzie się w Politechnice Warszawskiej w listopadzie.

Obchody jubileuszu zakończy spotkanie świąteczno-noworoczne w grudniu br.

Źródło i zdjęcia: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW