Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRPUT / Znak EUR-ACE® - gwarancja jakości programów kształcenia inżynierów

Znak EUR-ACE® - gwarancja jakości programów kształcenia inżynierów

Kadra akademicka

Około 1500 programom kształcenia inżynierów w 300 uniwersytetach w 22 krajach przyznano znak EUR-ACE® - EURopean ACcredited Engineer. Jak działa ten program i co ma do zaoferowania pracodawcom poszukującym absolwentów studiów technicznych?

Ustanowiony w 2006 roku znak EUR-ACE®  gwarantuje rzetelną weryfikację wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym. Na stronie ENAEE znajduje się baza danych wszystkich akredytowanych programów studiów technicznych, którym przyznano znak EUR-ACE®, umożliwiająca wyszukiwanie informacji według kraju, programu lub instytucji edukacyjnej.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), jest organizacją nadającą w poszczególnych krajach uprawnienia agencjom (lub podobnym instytucjom) akredytującym, do przyznawania znaku EUR-ACE® akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych.

Na czym polega europejska akredytacja programu kształcenia?

Akredytacja programu, to proces oceny, który w oparciu o szereg standardów gwarantuje wysoką jakość nauczania oraz spełnienie zapotrzebowania rynku pracy na dany program studiów technicznych. Pomaga on w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących edukacji inżynierskiej, w tym:

  • studentom wybierającym program kształcenia,
  • uczelniom wyższym chcącym doskonalić proces dydaktyczny,
  • pracodawcom zatrudniającym absolwentów,
  • przemysłowi chcącemu przekazać instytucjom swoje potrzeby w zakresie edukacji.

Znak EUR-ACE®, a europejskie programy studiów technicznych

Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych. Standardy Ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Znak EUR-ACE®  odrębnie stosuje się do każdego z tych stopni studiów -  EUR-ACE® Bachelors  i EUR-ACE® Masters. Standardy EAFS uwzględniają różnorodność programów inżynierskich, które są niezbędne w procesie przygotowywania studentów do pracy w przemyśle europejskim. Ze względu na sposób w jaki są one zbudowane, promują innowacyjne metody nauczania, a także zachęcają do promocji dobrych praktyk. Mogą również obejmować rozwój nowych dziedzin techniki.

Ważną częścią roli ENAEE jest nieustanne dbanie o to, żeby znak EUR-ACE®  uwzględniał nie tylko poglądy i punkt widzenia przemysłu i instytucji szkolnictwa wyższego, ale również odpowiednie zmiany w technologii inżynieryjnej. Tak więc ENAEE promuje edukację inżynierską, a znak EUR-ACE® gwarantuje jej jakość.

W jaki sposób znak EUR-ACE® pomaga pracodawcom zatrudniającym inżynierów?

Każda instytucja szkolnictwa wyższego, która posiada program studiów technicznych wyróżniony znakiem EUR-ACE®, jest poddawana regularnej ocenie jakości i trafności programów kształcenia. Nauczyciele akademiccy reprezentujący nauki techniczne wraz z praktykami z przemysłu są członkami zespołów oceniających powoływanych przez agencję akredytującą do regularnej oceny programów kształcenia inżynierów, by sprawdzić czy programy te są zgodne z normami EUR-ACE® i czy mogą zachować znak EUR-ACE®. Inżynierowie różnych branż zasiadają również w Komisjach i Radach poszczególnych agencji akredytacyjnych uprawnionych do nadawania Znak EUR-ACE®. Te organy są odpowiedzialne za nadzór i kontrolę realizacji standardów przez agencje i ich zespoły oceniające.

W Polsce Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) uprawniona jest do przyznawania znaku EUR-ACE® programom studiów technicznych, które akredytuje. Informacje na temat KAUT, jej działalności, kryteriów akredytacyjnych oraz lista akredytowanych programów dostępne są na stronie KAUT.

Podobny materiał:

Czym jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych?

 

Tekst: Prof. Bohdan Macukow, Przewodniczący KAUT; Bernard Remaud, Przewodniczący ENAEE

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI