Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRPUT / Znak EUR-ACE® - gwarancja jakości programów kształcenia inżynierów

Znak EUR-ACE® - gwarancja jakości programów kształcenia inżynierów

Około 1500 programom kształcenia inżynierów w 300 uniwersytetach w 22 krajach przyznano znak EUR-ACE® - EURopean ACcredited Engineer. Jak działa ten program i co ma do zaoferowania pracodawcom poszukującym absolwentów studiów technicznych?

Ustanowiony w 2006 roku znak EUR-ACE®  gwarantuje rzetelną weryfikację wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym. Na stronie ENAEE znajduje się baza danych wszystkich akredytowanych programów studiów technicznych, którym przyznano znak EUR-ACE®, umożliwiająca wyszukiwanie informacji według kraju, programu lub instytucji edukacyjnej.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), jest organizacją nadającą w poszczególnych krajach uprawnienia agencjom (lub podobnym instytucjom) akredytującym, do przyznawania znaku EUR-ACE® akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych.

Na czym polega europejska akredytacja programu kształcenia?

Akredytacja programu, to proces oceny, który w oparciu o szereg standardów gwarantuje wysoką jakość nauczania oraz spełnienie zapotrzebowania rynku pracy na dany program studiów technicznych. Pomaga on w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących edukacji inżynierskiej, w tym:

  • studentom wybierającym program kształcenia,
  • uczelniom wyższym chcącym doskonalić proces dydaktyczny,
  • pracodawcom zatrudniającym absolwentów,
  • przemysłowi chcącemu przekazać instytucjom swoje potrzeby w zakresie edukacji.

Znak EUR-ACE®, a europejskie programy studiów technicznych

Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych. Standardy Ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Znak EUR-ACE®  odrębnie stosuje się do każdego z tych stopni studiów -  EUR-ACE® Bachelors  i EUR-ACE® Masters. Standardy EAFS uwzględniają różnorodność programów inżynierskich, które są niezbędne w procesie przygotowywania studentów do pracy w przemyśle europejskim. Ze względu na sposób w jaki są one zbudowane, promują innowacyjne metody nauczania, a także zachęcają do promocji dobrych praktyk. Mogą również obejmować rozwój nowych dziedzin techniki.

Ważną częścią roli ENAEE jest nieustanne dbanie o to, żeby znak EUR-ACE®  uwzględniał nie tylko poglądy i punkt widzenia przemysłu i instytucji szkolnictwa wyższego, ale również odpowiednie zmiany w technologii inżynieryjnej. Tak więc ENAEE promuje edukację inżynierską, a znak EUR-ACE® gwarantuje jej jakość.

W jaki sposób znak EUR-ACE® pomaga pracodawcom zatrudniającym inżynierów?

Każda instytucja szkolnictwa wyższego, która posiada program studiów technicznych wyróżniony znakiem EUR-ACE®, jest poddawana regularnej ocenie jakości i trafności programów kształcenia. Nauczyciele akademiccy reprezentujący nauki techniczne wraz z praktykami z przemysłu są członkami zespołów oceniających powoływanych przez agencję akredytującą do regularnej oceny programów kształcenia inżynierów, by sprawdzić czy programy te są zgodne z normami EUR-ACE® i czy mogą zachować znak EUR-ACE®. Inżynierowie różnych branż zasiadają również w Komisjach i Radach poszczególnych agencji akredytacyjnych uprawnionych do nadawania Znak EUR-ACE®. Te organy są odpowiedzialne za nadzór i kontrolę realizacji standardów przez agencje i ich zespoły oceniające.

W Polsce Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) uprawniona jest do przyznawania znaku EUR-ACE® programom studiów technicznych, które akredytuje. Informacje na temat KAUT, jej działalności, kryteriów akredytacyjnych oraz lista akredytowanych programów dostępne są na stronie KAUT.

Podobny materiał:

Czym jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych?

 

Tekst: Prof. Bohdan Macukow, Przewodniczący KAUT; Bernard Remaud, Przewodniczący ENAEE

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW