Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRPUT / Posiedzenie KRPUT w Białowieży

Posiedzenie KRPUT w Białowieży

W dniach 13-14 marca br. w Białowieży odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

Podczas spotkania poruszono kwestię wynagradzania pracowników realizujących projekty, ze szczególnym uwzględnieniem programu "Horyzont 2020". Jednym z tematów rozmów była również współpraca KRPUT z uczelniami technicznymi na Ukrainie.

W Białowieży podpisano porozumienie, które zakłada promocję oferty edukacyjnej uczelni technicznych za granicą, w ramach programu "Study Engineering in Poland".

Ponadto na posiedzeniu omówiono tematy związane z m.in. problemami procedur składania wniosków o finansowanie projektów ze środków NCBiR, współpracą pomiędzy spółkami skarbu państwa a uczelniami technicznymi w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, naukami humanistycznymi i społecznymi na uczelniach technicznych (dyskusja na temat "Pakietu dla humanistyki").

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI