Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Uniwersytety dla oświecenia - KRASP wśród sygnatariuszy deklaracji „Universities for Enlightenment”

Uniwersytety dla oświecenia - KRASP wśród sygnatariuszy deklaracji „Universities for Enlightenment”

W dniach 12-13 grudnia 2018 r. pod hasłem „Universities for Enlightenment” spotkali się przewodniczący Konferencji Rektorów dziesięciu krajów Europy Środkowej, by omówić zagadnienia dotyczące roli uniwersytetów we współczesnych społeczeństwach. 

W wiedeńskim spotkaniu uczestniczyli: prof. Jan Szmidt, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej, Mg. Eva Bilimlinger, Austriacka Konferencja Rektorów, prof. Snježana Prijić Samaržija, Chorwacka Konferencja Rektorów, Assoc. prof. Jan Hancil, Czeska Konferencja Rektorów, prof. dr  Peter-Andrĕ Alt, Niemiecka Konferencja Rektorów, prof. Fabio Rugge, Włoska Konferencja Rektorów, prof. dr  Nenad Zrinić, Serbska Konferencja Rektorów, prof. dr Marek Šmid, Słowacka Konferencja Rektorów, prof. dr Zdravko Kacič, Słoweńska Konferencja Rektorów, prof. dr Michael O. Hengartner, Szwajcarska Konferencja Rektorów.

Na zakończenie spotkania przewodniczący konferencji rektorów dziesięciu krajów Europy Środkowej podpisali oświadczenie dotyczące roli uniwersytetów we współczesnych społeczeństwach. Rektorzy podkreślili szczególne znaczenie podstawowych zasad Magna Charta Universitatum, a w szczególności zwrócili uwagę na holistyczne podejście do kształcenia przyszłych pokoleń, poprzez wsparcie ich fizycznego, psychicznego i intelektualnego rozwoju.

Będziemy zdecydowanie wspierać dalszy rozwój tych podstawowych wartości szkolnictwa wyższego, a także wzmacniać nasz dialog, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych doświadczeń, zarówno w obrębie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) i poza nim - zadeklarowali.

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów KRASP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI