Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Relacja z konferencji o potencjale naukowym krajowych wydawnictw i czasopism

Relacja z konferencji o potencjale naukowym krajowych wydawnictw i czasopism

O szansach i wyzwaniach dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej 21 maja 2019 r. przez KRASP, Politechnikę Warszawską oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Konferencję otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wydarzenie prowadzili prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej Eliasz z KRASP.

Celem konferencji było przedstawienie i analiza nowych regulacji prawnych dotyczących wydawnictw i czasopism naukowych w kontekście działalności uczelni  oraz naukowców. Organizatorzy chcieli w ten sposób zainicjować dyskusję na temat możliwości rozpoznania i wykorzystywania zasobów oraz potencjału naukowego krajowych wydawnictw oraz czasopism, w tym takich, które w efekcie wdrożenia nowych przepisów, mogą utracić dotychczasową pozycję w świecie nauki.

Prof. Błażej T. Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wygłosił wykład pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej i kategoryzacja - zadania KEN”, po którym w panelu dyskusyjnym rozmawiano o wpływie wprowadzonych regulacji prawnych na funkcjonowanie wydawnictw i zrównoważony rozwój nauki.

W drugiej części konferencji prof. Marek Niezgódka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawił temat pt. „Open Science: plany i kierunki zmian”, a uczestnicy kolejnego panelu dyskusyjnego omawiali wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW