Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Rektor PW przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia KRASP

Rektor PW przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia KRASP

16 września 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba został powołany przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia w kadencji 2020-2024.

Działalność Komisji ds. Kształcenia obejmuje w szczególności przygotowywanie projektów opinii KRASP odnoszących się do projektów aktów prawnych i innych przekazanych przez urzędy centralne dokumentów, dotyczących szeroko rozumianego procesu kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego, a także w systemie oświaty.

Oprócz przewodniczących komisji stałych Prezydium KRASP powołało także m.in. Komisję ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, na czele której stanął prof. Jerzy Woźnicki, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest organem zrzeszającym i koordynującym prace polskich uczelni. Celem jest stworzenie spójnego systemu polskiego szkolnictwa wyższego. KRASP stoi na straży wartości akademickich, dba o autonomię szkolnictwa wyższego oraz wysoką jakość kształcenia i badań.

Został powołany 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie tworzą ją rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Dziewięć kolejnych szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% wszystkich studentów w Polsce.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI