Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Rektor PW przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia KRASP

Rektor PW przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia KRASP

16 września 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba został powołany przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia w kadencji 2020-2024.

Działalność Komisji ds. Kształcenia obejmuje w szczególności przygotowywanie projektów opinii KRASP odnoszących się do projektów aktów prawnych i innych przekazanych przez urzędy centralne dokumentów, dotyczących szeroko rozumianego procesu kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego, a także w systemie oświaty.

Oprócz przewodniczących komisji stałych Prezydium KRASP powołało także m.in. Komisję ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, na czele której stanął prof. Jerzy Woźnicki, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest organem zrzeszającym i koordynującym prace polskich uczelni. Celem jest stworzenie spójnego systemu polskiego szkolnictwa wyższego. KRASP stoi na straży wartości akademickich, dba o autonomię szkolnictwa wyższego oraz wysoką jakość kształcenia i badań.

Został powołany 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie tworzą ją rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Dziewięć kolejnych szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% wszystkich studentów w Polsce.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI