Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Forum EUA 2019 na Uniwersytecie Warszawskim

Forum EUA 2019 na Uniwersytecie Warszawskim

Podczas spotkania European University Association (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów) w ramach European Learning & Teaching Forum podjęty zostanie m.in. temat efektywnego kształcenia.

W dniach 14-15 lutego 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim spotkają się uczestnicy  EUA 2019 European Learning & Teaching Forum. Wydarzenie organizowane jest przez European University Association (EUA) pod nazwą Towards successful learning: Controversies and common ground. Forum składa się z trzech sesji. Podczas pierwszej sesji omawiane będą cele uczenia w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy podejmą dyskusję, czy programy studiów zawierają treści związane z krytycznym myśleniem oraz czy cele nauczania zmieniają się wraz z rozwojem nauki i społeczeństwa. W drugiej sesji zostanie omówiony temat spójności uczenia się i nauczania w szkołach wyższych z polityką edukacyjną krajów europejskich. W trakcie ostatniej sesji odbędzie się debata dotycząca dwóch różnych modeli kształcenia realizowanych w dwóch uczelniach: irlandzkiej University College Cork oraz norweskiej University of Oslo. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: http://en.uw.edu.pl/2019-european-learning-teaching-forum/

European University Association (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów) zajmuje się ujednoliceniem procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań w ramach procesu bolońskiego. Politechnika Warszawska jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, które zrzesza ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW