Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / „Autonomia uczelni i środowiska akademickiego - odpowiedzialność i etos akademicki” w debacie KRASP

„Autonomia uczelni i środowiska akademickiego - odpowiedzialność i etos akademicki” w debacie KRASP

W Politechnice Warszawskiej spotkali się przedstawiciele środowisk akademickich oraz władz centralnych, by wspólnie przedyskutować kwestie związane z tematem konferencji na tle bieżącej problematyki uczelnianej.  

Spotkanie, które odbyło się 10 maja 2017 r., otworzyli: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP prof. Andrzej Eliasz z Uniwersytetu SWPS. W tematykę wydarzenia zebranych wprowadził prof. Tomasz Borecki, Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Wśród gości, obok przedstawicieli środowisk akademickich, zobaczyliśmy m.in. prof. Aleksandra Bobko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Małgorzatę Kopiczko, Senator IX kadencji.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW otwiera konferencję KRASP w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Profesor Jan Szmidt, zauważył, że Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołując Komisję ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej, podjęła tym samym szeroką dyskusję nad tematem etosu i autonomii uczelni, co jak podkreślił, wiąże się z otwartością na postawy i działania. - Problem ten jest bardzo ważny, szczególnie w czasach, gdy w bardzo zróżnicowany sposób podchodzi się do procesu kształcenia, związanego nie tylko procesem odpowiedzialności, ale przede wszystkim z kształtowaniem postaw  młodych ludzi - powiedział prof. Jan Szmidt.

O autonomii wypowiedział się szerzej prof. Andrzej Eliasz, który stwierdził, że przyznawanie jej uczelniom jest powiązane najczęściej z dwoma przesłankami: koniecznością zachowania efektywności działania oraz utrzymaniem dużej sprawności organizacyjnej i dbałości o przyznawane fundusze na badania i dydaktykę. - Efektywność można mierzyć poziomem realizacji celów postawionym uczelniom akademickim. Do nich należy m.in. przekazywanie najświeższej wiedzy studentom oraz dążenie do jej pomnażania w spokojnych, przyjaznych warunkach - zaakcentował profesor. I dodał - Autonomia akademicka to nie przywileje, lecz podstawowe warunki pracy.

Prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego/fot. Biuletyn PW

Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać referatów z kilku ośrodków akademickich: Autonomia, samorządność, niezależność w języku polskim - prof. Jerzego Bralczyka (Uniwersytet Warszawski); Autonomia uczelni a odpowiedzialność wobec społeczeństwa - ks. prof. Andrzeja Szostka (Katolicki Uniwersytet Lubelski); Autonomia: fundament kultury akademickiej - prof. Piotra Sztompki (Uniwersytet Jagielloński); Autonomia wśród naczelnych zasad EUA - prof. Andrzeja Kraśniewskiego (Politechnika Warszawska, KRASP) oraz Autonomia i odpowiedzialność - aspekty praktyczne - prof. Zbigniewa Marciniaka (Uniwersytet Warszawski, RG).

Prof. Jerzy Bralczyk Uniwersytet Warszawski/fot. Biuletyn PW

W czasie konferencji przeprowadzono panel dyskusyjny, którego uczestnicy rozważali kwestię: Czy autonomia, odpowiedzialność społeczna środowiska i etos akademicki mogą nabierać specyficznego znaczenia w uczelniach różniących się profilem? Dyskusję poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnikami panelu byli profesorowie: Ewa Chmielecka, Marek Krawczyk, Roman Morawski.

Referaty i autoryzowane głosy w dyskusji oraz dedykowane tematowi teksty nadesłane do organizatorów zostaną opublikowane w zeszycie serii wydawanej przez IPWC od 1996 roku.

Organizatorzy wydarzenia: Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Politechnika Warszawska.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI