Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP

KRASP

XV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym

XV Jubileuszowa Szkoła Fundacji Rektorów Polskich Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów odbyła się przy udziale Władz PW i objęła 10 sesji wykładowych.

Posiedzenie Prezydium KRASP i PAN w Jabłonnej

W Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnej odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rozmowy dotyczyły m.in. Pakietu Horyzont 2020.

Newsletter Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Newsletter KRASP

KRASP upowszechniając wiedzę o swojej działalności w środowisku akademickim, przygotował specjalny newsletter, którego głównym zadaniem jest przekazywanie bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach z życia Konferencji.

Premier Donald Tusk na konferencji KRASP

Zdjęcie: Filip Radwański UJ

W dniach 10-12 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium i Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia KRASP

W dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie Komisji ds. Kształcenia KRASP, której przewodniczącym jest prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. 

Posiedzenie prezydium KRASP

W dniu 21 lutego 2014 r. w Politechnice Łódzkiej odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Studenci zagraniczni w Polsce

W dniach 17 i 18 stycznia 2014 r. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. "Studenci zagraniczni w Polsce 2014". Jej organizatorami byli KRASP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Edukacyjna Perspektywy. 

Działalność i komisje KRASP

W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa siedem komisji stałych. Przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia jest prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. 

KRASP podpisała porozumienie z firmą SARE SA

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich rozpoczęła współpracę z firmą SARE SA.

Brazylijscy studenci w Polsce

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisała umowę na mocy której Polska przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”. 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI