Biuletyn PW / Administracja / Program MultiSport dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Program MultiSport dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Przypominamy o możliwości przystąpienia do programu MultiSport. Pracownicy PW, którzy się na to zdecydują, otrzymają imienną kartę gwarantującą dostęp do obiektów sportowych na terenie całego kraju oraz bardzo wielu dyscyplin sportowych.

Wszelkie informacje na temat karty MultiSport są dostępne na stronie internetowej Solidarności i w Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PW. Osobą odpowiedzialną za współpracę z firmą Benefit i udzielanie informacji, pośredniczenie z firmą Benefit, jest Elżbieta Orkan-Łęcka: e-mail Elzbieta.Lecka@pw.edu.pl, tel. 22 234 53 43 i 22 234 78 72.

Źródło: NSZZ "Solidarność" w PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW