Biuletyn PW / Administracja / Informacja dotycząca zwiększenia wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej w 2019 r.

Informacja dotycząca zwiększenia wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej w 2019 r.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została zwiększona wysokość subwencji dla Politechniki Warszawskiej przeznaczona na podwyższenie wynagrodzeń pracowników Uczelni.

Przyznana subwencja zostanie w całości wykorzystana na wzrost wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pracowników zostanie podwyższone od 1 stycznia 2019 r. proporcjonalnie do wymiaru etatu o kwoty:

  • nauczyciele akademiccy - o 374,00 zł brutto na etat do wynagrodzenia zasadniczego,
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - o 320,00 zł brutto na etat do wynagrodzenia zasadniczego.

Wypłata podwyższonego wynagrodzenia, wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., nastąpi dla:

  • nauczycieli akademickich dnia 3 czerwca br.,
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do dnia 30 maja br.,
  • pracowników obsługi i robotników do dnia 10 czerwca br.

Podwyżką zostaną objęci pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w dniu 1 stycznia 2019 r. z wyłączeniem:

  • pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych;
  • pracowników, których wynagrodzenia są w 100% finansowane z projektów;
  • pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy po 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem osób przechodzących na emeryturę lub rentę;
  • osób zatrudnionych po raz pierwszy po 31 grudnia 2018 r.;
  • osób pozostających w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Zgodnie z Ustawą 2.0 od roku 2019 rozpoczyna się trzyletni proces podwyżek wynagrodzeń na uczelniach dla wszystkich pracowników.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW