Wystąpienie dr. hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego na święcie AGH

Każdego roku 16 listopada Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie obchodzi swoje święto - Dni prof. Antoniego Hoborskiego. Obchody składają się z całego cyklu imprez - wykładów, seminariów, konkursów - związanych tematycznie z matematyką, fizyką i chemią.

Celem organizacji Dni prof. Antoniego Hoborskiego - Święta Nauk Ścisłych w AGH jest upowszechnienie i popularyzacja potrzeby rozwoju nauk ścisłych i świadomości ich właściwego nauczania w szczególności w środowiskach nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i akademickich oraz otoczeniu przedsiębiorców - jako konsumentów efektów pracy naukowców oraz potencjalnych przyszłych pracodawców dla absolwentów szkół wyższych.

Prof. Antoni Hoborski - wybitny matematyk - był pierwszym rektorem Akademii Górniczej (później AGH) w latach 1920-1922 i jednocześnie dziekanem pierwszego w AG Wydziału Górniczego. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna to wspaniały przykład idei łączenia podstawowych nauk ścisłych z aplikacyjnymi naukami technicznymi.

Kulminacją Dni prof. Antoniego Hoborskiego jest uroczyste posiedzenie Senatu AGH, w toku którego wręczane są trzy tradycyjne wyróżnienia. W 2018 roku poszczególne nagrody otrzymali:

  • Tytuł Honorowego Konsula AGH – dr Andreas Glenz, absolwent AGH, Prezes firmy PREVAC;
  • Nagroda im. Antoniego Hoborskiego "Diamentowa Kula" – prof. Andrzej Lewenstam pracujący zarówno na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Abo-Turku (Finlandia), jak również na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH;
  • Nagroda im. Kazimierza Bartla (wybitnego matematyka, rektora Politechniki Lwowskiej, premiera w II Rzeczypospolitej) – prof. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

W przypadku ostatniej nagrody do wygłoszenia laudacji został zaproszony Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dziekan Wydziału Zarządzania PW.

Zdjęcie w zajawce: AGH