Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Zakład Technologii Poligraficznych otrzymał nowoczesny sprzęt od firmy Mondi Simet

Zakład Technologii Poligraficznych otrzymał nowoczesny sprzęt od firmy Mondi Simet

Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW otrzymał od firmy Mondi Simet Sp. z o.o. przemysłowy ploter tnąco-bigujący. Nowoczesny sprzęt przekazany 17 grudnia 2020 r. umożliwi studentom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu projektowania i wytwarzania opakowań.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli m.in.: Krzysztof Jakubowski - Dyrektor Zarządzający Mondi Simet Sp. z o.o., prof. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju, prof. Tomasz Chmielewski - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, prof. Georgij Petriaszwili - Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych.

W swoich wystąpieniach władze Uczelni i dyrekcja firmy Mondi Simet podkreślały istotne znaczenie współpracy pomiędzy nauką, reprezentowaną przez uczelnię techniczną jaką jest Politechnika Warszawska, a przemysłem reprezentowanym przez firmę Mondi Simet.

Przekazane nowoczesne urządzenie posłuży zarówno w prowadzeniu badań, jak również będzie wykorzystane podczas zajęć dydaktycznych. Możliwość wykorzystania plotera podczas badań przyczyni się do dalszego rozwoju prac naukowych w zakresie opakowalnictwa, pozwoli wdrożyć innowacyjne pomysły czy rozwiązać problemy pojawiające się na etapie projektowania i produkcji opakowań. Z kolei wykorzystanie plotera w zajęciach dydaktycznych podniesie poziom jakości kształcenia przyszłych inżynierów, umożliwi poznanie najnowszej technologii i zdobycie wiedzy praktycznej, tak przydatnej w przyszłej pracy zawodowej.

Oficjalne uruchomienie plotera ProDigi 1613 odbyło się w laboratorium technologicznym. Jego działanie zademonstrowano, wykonując pudełko przeznaczone na książkę wydaną z okazji jubileuszu kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej.

Ploter przemysłowy przekazany przez firmę Mondi Simet pozwoli przede wszystkim na szybkie i precyzyjne wykonanie pudełek zaprojektowanych przez studentów w programie graficznym, które do tej pory były wycinane ręcznie, co wiązało się z niską dokładnością i jakością wykonania. Dużą zaletą jest możliwość zweryfikowania projektu pod kątem poprawności wykonania konstrukcji, a w razie konieczności skorygowaniu ewentualnych nieprawidłowości i wykonanie ponownie prototypu.

Dodatkowo studenci mają możliwość rozwijania swojej wyobraźni poprzez zmaterializowanie pomysłów - przeniesienie projektu wykonanego w programie komputerowym na ploter tnąco-bigujący i wykonanie gotowego projektu. Pozwala to nie tylko dostrzec ewentualne błędy konstrukcyjne opakowania, ale również umożliwia dokonanie oceny jego funkcjonalności i przydatności do zapakowania danego produktu.

Opracowany w Zakładzie Technologii Poligraficznych nowy program dydaktyczny wykorzystuje możliwości jakie oferuje oprogramowanie firmy Esko (m.in. Artios CAD, DeskPack, Studio i PackEdge), wspomagające projektowanie opakowań, uzyskane dzięki współpracy z partnerami ZTP: firmami Digiprint i ESKO.

Projekty wykonane podczas studiów poszerzają umiejętności studenta i korzystnie wpływają na jego przyszłość - przyszły pracodawca z pewnością doceni kreatywność i pomysłowość projektu, który w chwili obecnej może stać się również elementem portfolio absolwenta.

Wprowadzenie do procesu dydaktycznego najnowszych technologii w postaci oprogramowania do projektowania opakowań oraz plotera tnąco-bigującego zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia Politechniki Warszawskiej. Studenci mają możliwość wykorzystywania wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach przy realizacji zadań praktycznych, a to z kolei podwyższa ich kwalifikacje zawodowe w oczach przyszłych pracodawców.

Źródło: mgr inż. Ewa Kołodziejuk, Zakład Technologii Poligraficznych PW
Zdjęcia: Wydział Inżynierii Produkcji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI