Biuletyn PW / Współpraca uczelni / XVII posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

XVII posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

W tym roku mijają cztery lata odkąd przy Prezydencie m.st. Warszawy powołano Radę ds. Polityki Innowacji. W Politechnice Warszawskiej odbyło się jej XVII posiedzenie.

Do głównych zadań Rady należy m.in.: opiniowanie kluczowych dokumentów i projektów w zakresie polityki innowacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz wspieranie władz samorządowych w bieżących i długofalowych działaniach w obszarze rozwoju innowacyjnej gospodarki na terenie Warszawy.

Na spotkaniu w dniu 17 września 2014 r. odbywającym się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej - bezpośrednio po wmurowaniu aktu erekcyjnego pod Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej - członków Rady powitali: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW oraz Michał Olszewski, Przewodniczący Rady ds. Polityki Innowacji, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Tematem przewodnim obrad była działalność Politechniki Warszawskiej w zakresie rozwoju innowacyjności. Wątek ten zaprezentowano na tle zintegrowanych inwestycji realizowanych w kontekście programów edukacyjnych dla inteligentnych specjalizacji. Autorami wystąpień byli:

  • Anna Rogowska, Zastępca Kanclerza PW ds. Rozwoju, Proinnowacyjne projekty Politechniki Warszawskiej – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT);
  • Mariusz Wielec – Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prezes Zarządu CEZAMAT Sp. z o.o. Proinnowacyjne projekty Politechniki Warszawskiej – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT);
  • Maciej Fijałkowski - Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Program edukacji pro-przedsiębiorczej dla inteligentnych specjalizacji.
Michał Olszewski podpisuje akt erekcyjny pod  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Michał Olszewski podpisuje akt erekcyjny pod Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Jak zaznaczył Przewodniczący Rady spotkanie w Politechnice Warszawskiej inauguruje cykl posiedzeń, które odtąd odbywać się będą w ośrodkach zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych projektów. Miejscem poprzednich zebrań był Ratusz.

Rada jest organem doradczym Prezydenta m.st. Warszawy i ma na celu wspomagać władze miasta w zakresie prowadzenia polityki innowacji na terenie stolicy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: Miasta Stołecznego Warszawy, samorządu województwa, warszawskich uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, a także podmiotów ze środowiska związanego z biznesem i realizujących politykę wspierania innowacji w wymiarze lokalnym i krajowym.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu m.st. Warszawy

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI