Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wydział Transportu PW podpisał dwie umowy o współpracy

Wydział Transportu PW podpisał dwie umowy o współpracy

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej podpisał w ostatnich tygodniach dwie umowy o współpracy - 9 maja z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, a 13 maja br. z Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

9 maja 2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium naukowe pt. „Transport jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii lądowej i transportu”. 

Wydarzenie było efektem wspólnych działań organizacyjnych Wydziału Transportu PW oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Miało na celu identyfikację obszarów badań współczesnych systemów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania transportu, a także wymianę poglądów oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy wydziałami. Strony reprezentowane były przez Dziekanów - płk. dr hab. inż. Tomasza Jałowca (Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej) oraz prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę (Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej).

13 maja 2019 r. odbyła się natomiast uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Transportu PW a Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Wydział Transportu ponownie reprezentowała Pani Dziekan prof. dr hab inż. Marianna Jacyna, a ze strony Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wystąpił Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Porozumienie dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej, wzajemnego pozyskiwania i realizacji projektów badawczych oraz wymiany kadry naukowo-dydaktycznej. Współpraca będzie realizowana w zakresie: prowadzenia zajęć dydaktycznych w specjalizowanych laboratoriach Wydziału Elektorniki Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, wspólnej organizacji seminariów naukowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów, wspólnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych, prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń kół naukowych studentów.

Źródło i zdjęcia: Wydział Transportu PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW