Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wydział Geodezji i Kartografii PW wesprze rozwój mazowieckich obszarów wiejskich

Wydział Geodezji i Kartografii PW wesprze rozwój mazowieckich obszarów wiejskich

Konsorcjum naukowe, którego liderem jest Wydział Geodezji i Kartografii PW, zrealizuje projekt dotyczący wdrożenia koncepcji Smart Villages na Mazowszu. Jego celem jest wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa.

- Celem projektu jest wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich - wyjaśnia prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska z Wydziału Geodezji i Kartografii PW, kierownik projektu.

Projekt „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim” będzie realizowany przez konsorcjum ośmiu partnerów naukowych: Wydział Geodezji i Kartografii PW (lider), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

Naukowcy z konsorcjum opracują diagnozę stanu gospodarczego, społecznego i środowiska, a także określą specjalizacje regionalne Mazowsza i zaproponują zmiany profilu gospodarki w regionie. Dokonają również analizy walorów kulturowych, turystycznych i regionalnych obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

W ramach projektu opracowana zostanie idea Smart Villages Mazowsza, a także koncepcje infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej jej wdrożenie i aplikacji mobilnych m.in. służących agregacji danych przestrzennych i teledetekcyjnych dla rolników i dostarczających informacji z zakresu jakości gleby, parametrów środowiska i upraw oraz zmienności przyrodniczej danego obszaru.

Badacze zajmą się również przygotowaniem założeń do testowania i weryfikacji społecznej koncepcji Smart Villages oraz opracowaniem koncepcji założeń do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego.

Podstawą do osiągnięcia celów będzie jednak przeprowadzenie badań i analiz naukowych polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa i określenie czynników mających na to wpływ, a także ocena warunków gospodarowania. Prace badawcze w projekcie będą realizować naukowcy z Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Korzystać będą z centrum geoprzestrzennych analiz naukowych z aplikacją najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych - CENAGIS.

Funkcję przewodniczącej komitetu sterującego projektu pełni dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni z Wydział Geodezji i Kartografii PW. 

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2023, a przewidywany budżet wynosi ponad 3,5 mln zł.

Źródło i grafika: Wydział Geodezji i Kartografii PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

18
Paź

XXVII Targi Pracy i Praktyk

00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI