Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wydział Architektury PW strategicznym partnerem programu Mieszkanie Plus

Wydział Architektury PW strategicznym partnerem programu Mieszkanie Plus

Wspólne prowadzenie badań naukowych, tworzenie wyspecjalizowanych grup eksperckich oraz nowych metod i narzędzi w obszarze budownictwa mieszkaniowego. To główne założenia listu intencyjnego, podpisanego 7 marca 2017 r. przez BGK Nieruchomości S.A. i Wydział Architektury PW.

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę spółki odpowiedzialnej za realizację pilotażowych inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus z wybitnymi architektami, ekspertami oraz naukowcami związanymi z Politechniką Warszawską. Celem jest zapewnienie efektywnego transferu wiedzy i rozwiązań technicznych do gospodarki, a także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na innowacje.

- Dzisiejsze porozumienie nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, kiedy to Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracował ze środowiskiem architektów związanych z warszawskim Wydziałem Architektury. Efektem tej współpracy były m.in. doskonale zaprojektowane osiedla mieszkaniowe, będące do dziś przykładem wybitnej architektury i urbanistyki - podkreślił Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. - Celem programu Mieszkanie Plus jest zapewnienie impulsu do rozwoju dostępnego cenowo budownictwa czynszowego w Polsce. Chcemy udowodnić, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom można nie tylko taniej budować, ale też kreować doskonałą przestrzeń, zapewniającą rodzinom wysoką jakość życia, a miastom i dzielnicom - zrównoważony rozwój.

Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie architektonicznej i technologiczno-materiałowej koncepcji w ramach programu Mieszkanie Plus. Celem jest m.in. uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Wysoka jakość mieszkań ma być zapewniona przy koszcie budowy nieprzekraczającym 2 tys. zł za m kw. Poszczególne projekty, oparte o ideę domu modelowego, będą dostosowywane do warunków lokalnych, by zapewnić ich możliwie dużą różnorodność.

- Tradycją Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej jest łączenie pierwiastków teoretycznych i praktycznych w poszukiwaniu najdoskonalszych rozwiązań przestrzennych. Od chwili powstania, czyli od ponad stu lat, staramy się poszerzać wiedzę oraz tworzyć innowacyjne projekty w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego - zaznaczył dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW. - Podpisany z BGK Nieruchomości S.A. list intencyjny otwiera szansę na rozwój aktywności badawczej i twórczej zgodnej z naszymi kompetencjami tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

O ile w podstawowym wymiarze założeniem programu Mieszkanie Plus jest stawienie czoła najważniejszym społecznym nierównościom na rynku nieruchomości, o tyle w perspektywie strategicznej program ma posłużyć do rozwoju polskich innowacji w obszarze budowlanym i infrastrukturalnym. Dzięki szerokiej, opartej o zaufanie współpracy - państwa, samorządów, ekspertów i przedsiębiorców - może powstać również zupełnie nowy segment rynku, który nie miał szans na rozwój przez ostatnie ćwierćwiecze.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI