Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Współpraca z PPPT

Współpraca z PPPT

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie o współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technicznym S.A. 

W imieniu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego dokument podpisali Michał Luczewski, Prezes Zarządu oraz Olga Bogdanowicz, Wiceprezes Zarządu, a ze strony Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor PW oraz prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Politechnika Warszawska i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podejmują współpracę w celu wzajemnego wspierania działalności na rzecz kreowania i wspomagania innowacyjności produktów i usług oraz komercjalizacji wiedzy i badań naukowych.

Ze strony Politechniki Warszawskiej koordynatorem współpracy będzie Filia w Płocku. Jednym z głównych przedmiotów porozumienia będzie organizowanie i realizowanie wspólnych projektów innowacyjnych oraz naukowo-badawczych z możliwością aplikowania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację podejmowanych działań.

Sygnatariusze porozumienia deklarują także chęć do prowadzenia działań zmierzających do wzmocnienia współpracy i wzajemnego potencjału poprzez pozyskiwanie i wspieranie kontaktów integrujących środowisko nauki z biznesem, z jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego.

Podpisanie dokumentu wpisuje się w misję utworzenia w Płocku liczącego się w Europie ośrodka transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki, podjętą przez sygnatariuszy trójstronnego porozumienia – Miasto Płock, Politechnika Warszawska i PKN ORLEN S.A.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI