Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta z Kyungpook National University

Wizyta z Kyungpook National University

Delegacja z Korei

W dniu 26 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej gościła delegacja Kyungpook National University z Korei Południowej, pod przewodnictwem Prezydenta Prof. In Suk Hamm. W skład delegacji, poza Prezydentem KNU, wchodził również Wiceprezydent ds. międzynarodowych oraz grupa profesorów.

Kyungpook National University został założony w 1946 roku w Daegu. W jego skład wchodzi 18 college’ów i 14 graduate schools, składających się łącznie z 84 szkół i wydziałów. Ponadto KNU posiada 75 instytutów badawczych. Obecnie w KNU studiuje 28 692 studentów (w tym: 21 954 studentów na poziomie inżynierskim, 6 738 studentów na poziomie magisterskim, w tym 1 400 studentów międzynarodowych). Jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni publicznych w Korei Południowej, posiadających bliskie związki z firmami koreańskimi np.: LG Electronics.

Wizyta koreańskiej delegacji

Wizyta koreańskiej delegacji

Obie uczelnie współpracują aktywnie od 2007 r., organizując wymiany studentów oraz pracowników akademickich. Uczestniczą również w europejskich programach edukacyjnych: EUKLA (2009 – 2012) oraz KEUDOS (od 2012). W ramach tego ostatniego programu prowadzone są wspólne studia inżynierskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, umożliwiające uzyskanie dwóch dyplomów: Politechniki Warszawskiej i KNU. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na dużą liczbę studentów koreańskich z KNU, odbywających u nas część swoich studiów. W bieżącym roku akademickim na Politechnice Warszawskiej studiowało 18 studentów z KNU. Na uwagę zasługuję również prowadzona współpraca naukowo-badawcza pomiędzy Wydziałem EiTI oraz School of Electrical Engineering and Computer Science KNU, a w szczególności workshopy naukowe odbywane od 2009 r., naprzemiennie w Polsce i w Korei, jak też wspólne projekty badawcze.
 
Delegacja KNU podczas spotkania z prof. Janem Szmidtem, Rektorem PW i prof. Krzysztofem Lewensteinem, Prorektorem ds. Studiów omówiła dotychczasową współpracę oraz plany jej rozszerzenia na inne obszary wspólnych zainteresowań. Za szczególnie ważne uznano kontynuację wspólnych działań z udziałem koreańskich firm obecnych w Polsce (Samsung i LG Electronics). Goście z KNU mieli również okazję spotkać się z grupą studentów koreańskich studiujących obecnie na Politechnice.

Fotogaleria TUTAJ

Tekst: CWM PW
Zdjęcia: BPW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI