Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta przedstawicieli Development Center of the State Council z Pekinu

Wizyta przedstawicieli Development Center of the State Council z Pekinu

18 września 2018 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele Development Center of the State Council z Pekinu. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wspólnego prowadzenia studiów oraz wymiany studentów.

Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, prof. Krzysztof Lewenstein wraz z Martą Szajnowską-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Patrycją Kluź z CWM. Stronę chińską reprezentowali: Wang Anshun, Vice-President (Minister), Gao Shiji, Director-General, Research Institute of Resources and Environment policies, Wang Wei, Director-General, Institute of Market Economy, Yu Jun, Deputy Director-General, Department of International Cooperation, Sun Chenglong, General Office oraz Wang Yingyue, Research Assistant, Department of International Cooperation. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Polsko-Chińskiego Forum Współpracy: Olgierd Dziekoński i Bartosz Michalak.

Development Center of the State Council (DRC) to instytucja zajmująca się badaniami i doradztwem politycznym bezpośrednio pod Radą Państwa. Główną funkcją DRC jest prowadzenie badań dotyczących strategicznych i długofalowych problemów rozwoju gospodarczego i społecznego, a także audyt i ocena realizacji projektów rządowych prowadzonych w Chinach oraz ocena i badanie współpracy instytucji chińskich z instytucjami zagranicznymi. W związku z coraz szerszą i bardziej owocną współpracą pomiędzy Polską a Chinami, w tym również dzięki inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku, delegacja chciała poznać Politechniką Warszawską oraz jej strategiczne kierunki rozwoju.

Marta Szajnowska-Ksit przedstawiła gościom prezentację dotyczącą PW. Następnie prof. Krzysztof Lewenstein opowiedział o współpracy z uczelniami z Chin, działaniach prowadzonych na rynku chińskim, planach utworzenia Instytutu Konfucjusza w PW oraz chęci pozyskiwania coraz większej liczby studentów z Chin. Wspomniał również o nowej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zmianach, jakie czekają uczelnie po wejściu w życie nowej ustawy.

Partnerzy wspólnie uznali, że przed Polską i Chinami istnieją coraz większe możliwości współpracy zarówno w sferze edukacji, jak i badań. Wśród głównych obszarów współpracy instytucji chińskich z PW wskazano wspólne prowadzenie studiów oraz wymianę studentów, możliwości nauki języka chińskiego w Polsce oraz polskiego dla studentów z Chin (coraz więcej Chińczyków uczy się innego języka obcego niż angielski). Wang Anshun podkreślił, że Polska w oczach Chin ma bardzo dobre perspektywy rozwoju gospodarczego i swoimi działaniami będzie wspierał rozwój współpracy pomiędzy obydwoma krajami, w tym również widoczność Politechniki Warszawskiej na rynku chińskim.

Źródło: CWM PW
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW