Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta przedstawicieli Development Center of the State Council z Pekinu

Wizyta przedstawicieli Development Center of the State Council z Pekinu

18 września 2018 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele Development Center of the State Council z Pekinu. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wspólnego prowadzenia studiów oraz wymiany studentów.

Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, prof. Krzysztof Lewenstein wraz z Martą Szajnowską-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Patrycją Kluź z CWM. Stronę chińską reprezentowali: Wang Anshun, Vice-President (Minister), Gao Shiji, Director-General, Research Institute of Resources and Environment policies, Wang Wei, Director-General, Institute of Market Economy, Yu Jun, Deputy Director-General, Department of International Cooperation, Sun Chenglong, General Office oraz Wang Yingyue, Research Assistant, Department of International Cooperation. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Polsko-Chińskiego Forum Współpracy: Olgierd Dziekoński i Bartosz Michalak.

Development Center of the State Council (DRC) to instytucja zajmująca się badaniami i doradztwem politycznym bezpośrednio pod Radą Państwa. Główną funkcją DRC jest prowadzenie badań dotyczących strategicznych i długofalowych problemów rozwoju gospodarczego i społecznego, a także audyt i ocena realizacji projektów rządowych prowadzonych w Chinach oraz ocena i badanie współpracy instytucji chińskich z instytucjami zagranicznymi. W związku z coraz szerszą i bardziej owocną współpracą pomiędzy Polską a Chinami, w tym również dzięki inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku, delegacja chciała poznać Politechniką Warszawską oraz jej strategiczne kierunki rozwoju.

Marta Szajnowska-Ksit przedstawiła gościom prezentację dotyczącą PW. Następnie prof. Krzysztof Lewenstein opowiedział o współpracy z uczelniami z Chin, działaniach prowadzonych na rynku chińskim, planach utworzenia Instytutu Konfucjusza w PW oraz chęci pozyskiwania coraz większej liczby studentów z Chin. Wspomniał również o nowej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zmianach, jakie czekają uczelnie po wejściu w życie nowej ustawy.

Partnerzy wspólnie uznali, że przed Polską i Chinami istnieją coraz większe możliwości współpracy zarówno w sferze edukacji, jak i badań. Wśród głównych obszarów współpracy instytucji chińskich z PW wskazano wspólne prowadzenie studiów oraz wymianę studentów, możliwości nauki języka chińskiego w Polsce oraz polskiego dla studentów z Chin (coraz więcej Chińczyków uczy się innego języka obcego niż angielski). Wang Anshun podkreślił, że Polska w oczach Chin ma bardzo dobre perspektywy rozwoju gospodarczego i swoimi działaniami będzie wspierał rozwój współpracy pomiędzy obydwoma krajami, w tym również widoczność Politechniki Warszawskiej na rynku chińskim.

Źródło: CWM PW
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI