Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji z University of Electric Science and Technology z Chin w Politechnice Warszawskiej

Wizyta delegacji z University of Electric Science and Technology z Chin w Politechnice Warszawskiej

W dniu 14 listopada 2017 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele University of Electronic Science and Technology z Chin. Delegację przyjęli Prorektor ds. Studiów prof. Krzysztof Lewenstein oraz p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Marta Szajnowska-Ksit. 

Wśród gości z UESTC znaleźli się: prof. Hu Haoquan, Prorektor uczelni; Lyu Tai, Prodziekan, School of International Education; prof. Tian Shulin, Measuring Technique and Instrument; prof. Luo Guangchun, Big Data and Cloud Computing; prof. Yin Guangqiang, Data Analysis oraz prof. Yan Bo, Microwave and Millimeter-wave Circuits.

Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów; Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora CWM PW; prof. Teresa Zielińska, Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia; prof. Cezary Zieliński, Prodziekan ds. Ogólnych na Wydziale EITI oraz Patrycja Kluź, Główny specjalista ds. współpracy z zagranicą CWM.

Delegacja z University of Electric Science and Technology w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Głównym celem spotkania była dyskusja nad możliwymi formami współpracy pomiędzy uczelniami, w szczególności w zakresie wymiany studentów na kierunkach mechanical engineering, robotics and IT. Planowane jest podpisanie listu intencyjnego lub umowy dotyczącej wymiany studentów. Rozważane jest również prowadzenie wspólnych studiów tzw. joint degree programs.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI