Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji z Sultan Qaboos University

Wizyta delegacji z Sultan Qaboos University

W dniu 25 marca Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja gości z Sultan Qaboos University, najbardziej prestiżowego, a zarazem jedynego publicznego uniwersytetu w Omanie. 

Wizyta miała na celu zintensyfikowanie relacji naukowo-zawodowych z naszą Uczelnią i przedyskutowania nowych kierunków współpracy między PW a omańskim uniwersytetem. Delegacji przewodniczył dr Ali Saud AL-Bemani, Vice-Chancellor Sultan Qaboos University. Pozostali goście reprezentowali różne wydziały uczelni oraz biuro współpracy z zagranicą.

Politechnikę Warszawską podczas wizyty reprezentował prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej, a także Karol Maśluszczak i Agata Wierzbińska, pracownicy CWM.

Podczas spotkania Pani Szajnowska-Ksit zaprezentowała profil i osiągnięcia naszej Uczelni. Następnie prezentację dotyczącą swojej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej wygłosił Vice-Chancellor Sultan Qaboos University. Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz ustaleniem przyszłych kierunków i dziedzin, w których nasze uczelnie mają zamiar zainicjować współpracę, tj. wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej, prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Opracowała: Agata Wierzbińska, CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI