Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji z Beijing Institute of Technology

Wizyta delegacji z Beijing Institute of Technology

15 grudnia 2016 r. delegacja Beijing Institute of Technology złożyła wizytę w Politechnice Warszawskiej, aby omówić możliwość rozszerzenia współpracy między uczelniami. Naszą Uczelnię reprezentował prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

Beijing Institute of Technology - uczelnia partnerska Politechniki Warszawskiej - współpracuje z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Niemniej delegacja chińskiej uczelni podczas grudniowej wizyty odwiedziła także Wydział Chemiczny oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Podczas spotkania, w którym brali udział przedstawiciele wyżej wymienionych Wydziałów, jak i Wydziału Inżynierii Materiałowej, szczegółowo omówiono istniejące obszary wspólnego zainteresowania w zakresie współpracy naukowo-badawczej, edukacyjnej, a także wymiany studentów i kadry akademickiej.

Beijing Institute of Technology (BIT) jest uczelnią publiczną, kształcącą w zakresie nauk technicznych, jak również w dziedzinie zarządzania i nauk humanistycznych.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI