Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Walne zebranie PIT

Walne zebranie PIT

Członkowie Polskiego Instytutu Technologii gościli w Politechnice Warszawskiej na walnym zebraniu. 

Walne zebranie członków PIT odbyło się 14 stycznia 2014 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Oprócz przedstawicieli naszej Uczelni na czele z prof. Janem Szmidtem, Rektorem PW w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pozostałych pięciu uczelni i dwóch instytutów będących w konsorcjum.

Podczas zebrania ukonstytuowano Komitet Sterujący Polskiego Instytutu Technologii. Jego przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Powołano również sekretariat PIT-u, na którego siedzibę wybrana została nasza Uczelnia.

W trakcie spotkania członkowie Komitetu Sterującego zobowiązali się do wyznaczenia swoich pełnomocników, którzy utworzą Radę Polskiego Instytutu Technologii. Będzie ona odpowiedzialna za opracowanie planu działania konsorcjum. Pełnomocnikiem Rektora PW ds. PIT został prof. dr hab. inż. Józef Lubacz.

Członkowie Polskiego Instytutu Technologii przyjęli plan najpilniejszych działań, w tym uruchomienie sekretariatu PIT.

W trakcie spotkania członkowie założyciele konsorcjum podkreślali konieczność jak najszerszej promocji inicjatywy oraz otwartość na nowych członków.

Powołane do życia w ubiegłym roku konsorcjum Polski Instytut Technologii ma na celu zintensyfikowanie współpracy, integrację potencjału badawczo-rozwojowego i pogłębienie współpracy z sektorem gospodarczym i podmiotami administracji publicznej. Więcej na jego temat pisaliśmy TUTAJ.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI