Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Trwalsze i tańsze drogi dzięki współpracy biznesu i nauki

Trwalsze i tańsze drogi dzięki współpracy biznesu i nauki

Dzięki szerokiemu zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych można budować trwalsze i tańsze drogi - wynika z zakończonych prac badawczych, przeprowadzonych przez konsorcjum producentów i naukowców, m.in. z Politechniki Warszawskiej.

Projekt „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” był realizowany przez Politechnikę Gdańską (lider konsorcjum), Politechniką Warszawską, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz spółki Budimex, Grupa LOTOS i ORLEN Asfalt.

Prowadzone przez kilkanaście miesięcy prace badawcze potwierdziły pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, czyli tzw. asfaltów HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt), na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej.

Dłuższy cykl życia nawierzchni

Dowiedziono wydłużenia trwałości nawierzchni, poprawę odporności na czynniki klimatyczne i obciążeniowe projektowanej konstrukcji nawierzchni w przypadku, gdy w podbudowie asfaltowej zostanie wykorzystany asfalt wysokomodyfikowany HiMA. Nawierzchnie będą w stanie przejąć większy ruch drogowy, co pozwoli dłuższej je eksploatować. Wydłużenie trwałości nawierzchni asfaltowych może dojść nawet do 50 lat.

Mniejsze koszty budowy i utrzymania dróg

Zaletą nowych rozwiązań jest ograniczenie remontów i zabiegów utrzymaniowych tylko do górnych warstw nawierzchni, bez konieczności ingerencji w podbudowę asfaltową. Przyczyni się to do znacznego ograniczenia nakładów finansowych na utrzymanie dróg oraz zmniejszenie utrudnień w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Odcinek próbny

Zakończony projekt wkroczył w fazę wdrożenia po stronie przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach firma Budimex wraz z partnerami planuje wykonanie odcinka próbnego z zastosowaniem zaproponowanych w pracy rozwiązań.

Popularyzacja rozwiązań

Efektem prac badawczych są również karty katalogowe zawierające gotowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni podatnych z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA. Zostaną one włączone do „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 r., który jest powszechnie stosowany przez projektantów dróg przy doborze właściwych rozwiązań technologicznych. W tym celu karty katalogowe wraz z raportami badań zostaną przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodanie nowych kart katalogowych powinno przełożyć się na przystępność i powszechność stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców.To nowy rozdział w rozwoju drogownictwa w Polsce.

Zespołem badawczym ze strony Politechniki Warszawskiej kierował prof. Jan Król z Wydziału Inżynierii Lądowej. W realizacji projektu wykorzystano infrastrukturę badawczą nowej Pracowni Zaawansowanych Badań Funkcjonalnych Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Zakładu Technologii Budowy Dróg.

Źródło i zdjęcia: Wydział Inżynierii Lądowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI