Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Trwalsze i tańsze drogi dzięki współpracy biznesu i nauki

Trwalsze i tańsze drogi dzięki współpracy biznesu i nauki

Dzięki szerokiemu zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych można budować trwalsze i tańsze drogi - wynika z zakończonych prac badawczych, przeprowadzonych przez konsorcjum producentów i naukowców, m.in. z Politechniki Warszawskiej.

Projekt „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” był realizowany przez Politechnikę Gdańską (lider konsorcjum), Politechniką Warszawską, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz spółki Budimex, Grupa LOTOS i ORLEN Asfalt.

Prowadzone przez kilkanaście miesięcy prace badawcze potwierdziły pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, czyli tzw. asfaltów HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt), na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej.

Dłuższy cykl życia nawierzchni

Dowiedziono wydłużenia trwałości nawierzchni, poprawę odporności na czynniki klimatyczne i obciążeniowe projektowanej konstrukcji nawierzchni w przypadku, gdy w podbudowie asfaltowej zostanie wykorzystany asfalt wysokomodyfikowany HiMA. Nawierzchnie będą w stanie przejąć większy ruch drogowy, co pozwoli dłuższej je eksploatować. Wydłużenie trwałości nawierzchni asfaltowych może dojść nawet do 50 lat.

Mniejsze koszty budowy i utrzymania dróg

Zaletą nowych rozwiązań jest ograniczenie remontów i zabiegów utrzymaniowych tylko do górnych warstw nawierzchni, bez konieczności ingerencji w podbudowę asfaltową. Przyczyni się to do znacznego ograniczenia nakładów finansowych na utrzymanie dróg oraz zmniejszenie utrudnień w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Odcinek próbny

Zakończony projekt wkroczył w fazę wdrożenia po stronie przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach firma Budimex wraz z partnerami planuje wykonanie odcinka próbnego z zastosowaniem zaproponowanych w pracy rozwiązań.

Popularyzacja rozwiązań

Efektem prac badawczych są również karty katalogowe zawierające gotowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni podatnych z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA. Zostaną one włączone do „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 r., który jest powszechnie stosowany przez projektantów dróg przy doborze właściwych rozwiązań technologicznych. W tym celu karty katalogowe wraz z raportami badań zostaną przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodanie nowych kart katalogowych powinno przełożyć się na przystępność i powszechność stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców.To nowy rozdział w rozwoju drogownictwa w Polsce.

Zespołem badawczym ze strony Politechniki Warszawskiej kierował prof. Jan Król z Wydziału Inżynierii Lądowej. W realizacji projektu wykorzystano infrastrukturę badawczą nowej Pracowni Zaawansowanych Badań Funkcjonalnych Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Zakładu Technologii Budowy Dróg.

Źródło i zdjęcia: Wydział Inżynierii Lądowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI