Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Technik Polska podpisuje porozumienie o współpracy

Technik Polska podpisuje porozumienie o współpracy

W dniu 23 października 2015 roku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Technik Polska Sp. z o.o. Realizacja założeń obejmuje m.in. transfer wiedzy do praktyki gospodarczej oraz promocję osiągnięć w tym zakresie.

Porozumienie podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku; doc. dr inż. Małgorzata Petzel, Dyrektor Instytutu Chemii; prof. Mieczysław Poniewski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej; doc. dr inż. Marek Kapela, Dyrektor Instytutu Budownictwa, zaś ze strony Spółki Technik Polska: Zbigniew Bor, Prezes Zarządu oraz Zbigniew Lenczewski, Dyrektor ds. Operacyjnych z Zarządu Spółki.

Obszary współdziałania:

  • wykonywanie prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych oraz przeprowadzanie szkoleń, sympozjów i seminariów na zlecenie Spółki,
  • udzielanie konsultacji naukowych,
  • rekomendowanie najlepszych kandydatów spośród studentów Politechniki Warszawskiej do pracy w Spółce.
  • organizowanie praktyk studenckich,
  • promowanie osiągnięć zespołów badawczych i studenckiego ruchu naukowego w zakresie tematyki związanej
    z działalnością Spółki,
  • promowanie najlepszych studentów Uczelni i ich prac tematycznie związanych z działalnością Spółki,
  • wspieranie działalności naukowo-technicznej kadry związanej z profilem działalności Spółki.

Porozumienie podejmuje głównie takie aspekty jak: pobudzanie aktywności innowacyjnej i doskonalenie zawodowe kadry, transfer wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacanie procesu dydaktycznego studentów oraz promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI