Biuletyn PW / Współpraca uczelni / T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska postanowiły rozwijać współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań, a także wspieranie ścieżki kariery największych talentów PW.

W dniu 21 września 2018 r. w Politechnice Warszawskiej podpisano Umowę o współpracy pomiędzy Uczelnią a T-Mobile Polska. Reprezentantami stron byli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T-Mobile Polska.

- Podpisany dzisiaj dokument stanowi krok milowy w rozwoju współpracy partnerskiej z jednym z wiodących, nie tylko w naszym kraju, operatorów sieci telekomunikacyjnych najnowszych generacji i dostawców usług multimedialnych. Współpraca, zapoczątkowana 12 lat temu utworzeniem w Politechnice Warszawskiej - z obopólnej inicjatywy - inkubatora technologicznego BRAMA (Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych), zostaje dziś rozszerzona o wspólne projekty B+R+I w dziedzinie mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych. Obejmie nie tylko studentów, doktorantów, studenckie koła naukowe i pracowników PW, ale także pracowników T-Mobile Polska uczestniczących w prowadzonych w Politechnice Warszawskiej studiach podyplomowych, szkoleniach inżynierskich, konferencjach, warsztatach i seminariach naukowych oraz doktoratach wdrożeniowych. Pragniemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w jak najlepszym przygotowywaniu kadry inżynierskiej i menedżerskiej dla naszego Partnera - powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Sygnatariusze umowy: Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T-Mobile Polska i prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Współpraca T-Mobile i Politechniki Warszawskiej połączy aspekt edukacyjny z biznesowym, co pozwoli na osiągnięcie realnych korzyści - studenci Politechniki będą mogli zdobywać doświadczenie przy komercyjnych projektach prowadzonych przez T-Mobile, zaś pracownicy T-Mobile zyskają nowe możliwości wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji naukowych, prowadząc zajęcia dla studentów lub podejmując się pracy naukowej.

- Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty prac nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań otrzymać można tylko łącząc potencjał intelektualny, pasję poznawczą i gotowość do eksperymentowania, z możliwościami technologicznymi, sprawdzonymi modelami biznesowymi i praktyką działania, czyli czerpiąc zarówno z osiągnięć biznesu, jak i nauki - powiedziała Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T-Mobile Polska, dodając – Jesteśmy pewni, że na współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni skorzystają nie tylko nasi pracownicy i studenci Politechniki, ale również nasi klienci oraz partnerzy biznesowi.

Szczegółowy zakres współpracy T-Mobile z Politechniką Warszawską obejmuje prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym i projektowym, najnowszych rozwiązań technologicznych w obszarach:

  • Sztuczna inteligencja/Machine Learning
  • Big Data
  • Internet rzeczy
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cloud Production & Network Function Virtualization
  • Mechatronika i elektronika

- Współpraca z Politechniką Warszawską opiera się na kluczowych dla T-Mobile filarach rozwoju naszego biznesu. Liczymy nie tylko na korzyści płynące z wymiany doświadczeń, ale wierzymy, że wspólna inicjatywa pozwoli nam także pozyskać najlepsze talenty do T-Mobile, które po ukończeniu uczelni zdecydują się rozwijać swoją karierę zawodową w naszych strukturach - powiedziała Dorota Kuprianowicz-Legutko.

Rozszerzenie współpracy partnerskiej pozwoli na prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, w które zaangażowani będą specjaliści, pracownicy oraz studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej. Udostępniona zostanie infrastruktura laboratoryjnego środowiska badawczego T-Mobile do testowania najnowszych rozwiązań sieci telekomunikacyjnych, usług teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa - z której będzie korzystać również uczelnia w codziennej działalności edukacyjnej.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW