Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Studenci Politechniki Warszawskiej projektują Farmę Dobrej Woli

Studenci Politechniki Warszawskiej projektują Farmę Dobrej Woli

Projekt „Farma Dobrej Woli” realizowany jest we współpracy Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „Dobra Wola”. 20 lutego prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” podpisali w tym zakresie porozumienie.

Członkowie zespołu projektowego „Farmy Dobrej Woli” wykorzystują technologię domów inteligentnych w połączeniu z ideą projektowania uniwersalnego oraz ekologicznego w celu powołania do życia ośrodka, w którym osoby z niepełnosprawnościami znajdą dom, opiekę specjalistów i trenerów oraz dostosowaną do swoich możliwości pracę. Projekt zyskał wsparcie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu Przedsiębiorcza Młodzież. W grudniu 2017 r., podczas finałowej gali programu, zaprezentowana została makieta wykonana technologią druku 3D, prezentująca wstępne założenia ośrodka.

Podpisanie porozumienia (od lewej) prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola”/fot. BPI PW

W realizację projektu zaangażowane jest 10 organizacji studenckich: Koło Naukowe (KN) Gospodarki Przestrzennej, KN Systemy Inteligentnych Budynków, KN Druku 3D, KN Wentylacji i Klimatyzacji, KN Zrównoważonych Systemów Budowlanych, Studenckie KN Magazynowania Energii, Studenckie KN Energetyki Niekonwencjonalnej, KN Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, Stowarzyszenie Studentów GEOIDA, studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz KN Architektury Krajobrazu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Prezentacja makiety Farmy Dobrej Woli na oficjalnym wernisażu w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej fot./Stowarzyszenie „Dobra Wola”

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Politechniki Warszawskiej oraz patronatem medialnym Telewizji TVP 3 Warszawa. Projekt Farmy Dobrej Woli realizowany jest we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, pracownią projektową KIK ARCHITEKCI z Wrocławia oraz firmą Galia Reklama Poligrafia z Piaseczna. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

Więcej o projekcie Farma Dobrej Woli i postępach w jego realizacji można dowiedzieć się z jego strony internetowej: www.farmadobrejwoli.pl lub strony na portalu Facebook: www.facebook.com/farmadobrejwoli.

Powiązany materiał:
Farma Dobrej Woli - innowacyjny projekt studentów Politechniki Warszawskiej

Zdjęcia: BPI PW, Stowarzyszenie „Dobra Wola”

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI