Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Spotkanie konsorcjum programu ACTIVE

Spotkanie konsorcjum programu ACTIVE

Politechnika Warszawska była miejscem spotkania organizacyjnego konsorcjum projektu ACTIVE (Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education). Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest nasza Uczelnia. 

Projekt ACTIVE jest realizowany w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2 Lot 5. Jest on w całości finansowany przez Komisję Europejską. Projekt umożliwia wymianę zarówno kadry, jak i studentów pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Gruzją, Armenią, Ukrainą, Mołdawią i Białorusią. W konsorcjum znajduje się 20 uczelni partnerskich, przede wszystkim o profilu technicznym.

Spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w dniach 26-27 listopada w Politechnice Warszawskiej. Jego celem było zapoznanie ze szczegółami zasad funkcjonowania projektu ACTIVE oraz ustalenie wspólnych priorytetów w realizacji mobilności studenckiej oraz kadry akademicko-administracyjnej.

Podczas spotkania niektóre uczelnie zadeklarowały chęć wydawania podwójnych dyplomów w ramach projektu i opracowanie wspólnych programów studiów. Prof. Jerzy Banaszek, dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami gruzińskich i ukraińskich uczelni posiadającymi specjalności lotnicze, by omówić bliższe możliwości współpracy.

W trakcie wizyty koordynatorów programu ACTIVE czterech prorektorów z Ukrainy, Armenii oraz Gruzji spotkało się z prof. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej, by omówić zagadnienia dotyczące współpracy dwustronnej oraz zaangażowanie naszej uczelni we współpracę z uczelniami z Europy wschodniej.

Pierwsi stypendyści programu ACTIVE rozpoczną studia we wrześniu 2014 roku. Na stronie internetowej projektu w ciągu kilku dni zostanie uruchomiony system aplikacyjny do programu.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI