Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Rada Programowa CZIiTT PW zainaugurowała działalność

Rada Programowa CZIiTT PW zainaugurowała działalność

Do udziału w Radzie Programowej zaproszono przedstawicieli środowiska akademickiego, organów administracji publicznej i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) działa na rzecz rozwoju innowacji i transferu technologii. Wśród celów CZIiTT PW znajduje się m.in. budowanie aktywnej i efektywnej współpracy sfer nauk i biznesu, wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz aktywizacja innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Fotogaleria wydarzenia

Aby osiągnąć zamierzone cele, działania podejmowane w ramach CZIiTT PW będą odpowiednio dostosowywane do potrzeb środowiska akademickiego i gospodarczego. Czuwać nad tym będzie nowo powołana Rada Programowa CZIiTT PW. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 22 kwietnia 2016 r., podczas którego członkowie Rady odebrali oficjalne nominacje.

Prof. Stanisław Wincenciak wręcza nominację Mariuszowi Frankowskiemu/fot. Biuletyn PW

Członkami Rady Programowej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zostali:

 • Adam Olesiński - Przewodniczący Samorządu Studentów PW;
 • mgr inż. Artur Kopczyński - Przewodniczący Rady Doktorantów PW;
 • prof.  dr hab. inż. Ludwik Synoradzki - Kierownik Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego PW;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek - Kierownik Zakładu Organizacji Procesów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji PW;
 • prof.  nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach - Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW;
 • dr hab. inż. Maciej Paczuski - Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Filia w Płocku;
 • Mariusz Frankowski - p.o. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
 • Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
 • Eliza Kruczkowska - Prezes Fundacji Startup Poland;
 • Piotr Chełmiński - Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN S.A.;
 • Michał Kucharski - Prezes Ylia Sp. z o.o.;
 • Daniel A. Gottschald - Dyrektor Zarządzający TUM International GmbH;
 • Patrycja Klarecka - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewodniczącym Rady Programowej CZIiTT PW został prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za obsługę Rady jest Dział Wsparcia Projektów CZIiTT PW.

Do zadań Rady Programowej jako organu doradczo-eksperckiego będzie należało wskazywanie możliwości rozwoju CZIiTT PW, w tym kierunków badawczych, opiniowanie dokumentów strategicznych i planów działań oraz monitorowanie działalności CZIiTT PW.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI