Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Przedstawiciele PW w składzie Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG

Przedstawiciele PW w składzie Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG

W skład Grupy wchodzi piętnastu profesorów - wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego. To społeczne, interdyscyplinarne grono doradza Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w obszarze badawczo-rozwojowym.  W ich gronie znaleźli się trzej naukowcy z PW. 

Naukowa Grupa Doradcza przy Grupie Kapitałowej PGNiG rozpoczęła tym samym drugą kadencję. 30 stycznia 2017 r. w siedzibie Muzeum Gazownictwa w Warszawie nominacje z rąk Łukasza Kroplewskiego, wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju odebrali naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki i różne instytucje naukowe.

Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej; prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

- To wyjątkowy przykład na bezpośrednią współpracę dużego przedsiębiorstwa ze światem nauki - podkreślił Wiceprezes Łukasz Kroplewski. - Naukowa Grupa Doradcza prowadzi z nami stały dialog. Przedstawia punkt widzenia środowiska naukowego na obszar badawczo-rozwojowy, dzięki czemu możemy wyeliminować naturalne bariery, które pojawiają się przy różnych formach współpracy przemysłu z nauką - dodał. 

Założeniem Naukowej Grupy Doradczej jest połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin nauki. Współpracują w niej ze sobą przedstawiciele nauk ścisłych i humanistycznych - od geofizyków i geologów poprzez informatyków i  chemików aż do specjalistów z zakresu prawa, ekonomii i ochrony środowiska.

- Mamy w składzie Naukowej Grupy Doradczej naukowców, którzy doskonale znają naszą firmę, ale również przedstawicieli ośrodków naukowych, z którymi do tej pory jeszcze nie współpracowaliśmy. Wierzymy, że ta mieszanka doświadczenia i świeżego spojrzenia na problematykę badawczo-rozwojową da nam bardzo konkretne efekty - wskazał Dariusz Dzirba, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG SA.

- Największym atutem tej grupy jest bogactwo synergii doświadczeń wnoszone przez każdego z jej członków. Nasze spotkania to nieskrępowana możliwość wymiany pomysłów na rozmaite rozwiązania, z których mogą skorzystać zarządy spółek z grupy PGNIG - powiedział prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Naukowa Grupa Badawcza powstała w 2015 roku. Jej kadencja trwa dwa lata, a jej członkowie spotykają się kilka razy w roku. Podczas pierwszej kadencji naukowcy wspierali tworzenie programu Foresight B+R dla PGNiG SA, brali udział w organizacji konkursów PGNiG dla młodych naukowców, opiniowali także strategię badań i rozwoju w GK PGNiG.

Skład II kadencji Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG (kolejność alfabetyczna):

 • dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW, Politechnika Warszawska, informatyka i telekomunikacja;
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski, elektroenergetyka i OZE;
 • ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, prawo;
 • prof. dr hab. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, informatyka i ekonomia;    
 • prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska, Instytut Nafty i Gazu, geofizyka;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek, Politechnika Wrocławska, mechanika i energia;
 • prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Politechnika Gdańska, chemia i ochrona środowiska;
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Politechnika Poznańska, chemia;
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska, energetyka;
 • prof. dr hab. Adam Koronowski, UKSW, ekonomia;
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak, AGH, górnictwo i geologia;
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska, inżynieria materiałowa;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, AGH, inżynieria gazownicza;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz, Politechnika Warszawska, gazownictwo;
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, AGH, robotyka i mechanika.

Źródło: PGNiG

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI