Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie pomiędzy PW a Instytutem Lotnictwa na rzecz współpracy z PGZ

Porozumienie pomiędzy PW a Instytutem Lotnictwa na rzecz współpracy z PGZ

Politechnika Warszawska 25 marca 2016 r. podpisała porozumienie, które rozwijać będzie partnerstwo strategiczne m.in. w zakresie wykorzystania kompetencji kadry naukowej i zaplecza infrastrukturalnego.

Umowa została podpisana pomiędzy prof. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej i dr. hab. inż. Witoldem Wiśniowskim, Dyrektorem Instytutu Lotnictwa (ILOT). Jej przedmiotem jest zainicjowanie i rozwój partnerstwa strategicznego pomiędzy PW i ILOT, które ma na celu intensyfikację oraz poszerzenie zakresu współpracy stron porozumienia z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ).

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW i dr. hab. inż. Witold Wiśniowski, Dyrektor ILOT podpisują umowę/fot. Biuletyn PW

Sygnatariusze dokumentu będą efektywnie i kompleksowo odpowiadać na potrzeby Polskiej Grupy Zbrojeniowej poprzez świadczenie usług badawczo-rozwojowych z dziedziny nowoczesnych technologii, rozwijania partnerstwa we wspólnych projektach krajowych i międzynarodowych, a także organizacji wydarzeń mających na celu promocję polskiej myśli naukowej oraz transferu wiedzy i innowacji do polskiego sektora zbrojeniowego.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI