Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie o współpracy ze spółką Naftoremont-Naftobudowa

Porozumienie o współpracy ze spółką Naftoremont-Naftobudowa

13 września 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką Naftoremont-Naftobudowa. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, natomiast ze strony spółki Naftoremont-Naftobudowa - Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu oraz Tomasz Stefaniak, członek Zarządu.

Celem porozumienia jest wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej Politechniki Warszawskiej przy jednoczesnym wsparciu ze strony Spółki Naftoremont-Naftobudowa działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filią w Płocku, mając na uwadze osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i kształcenia.

Współpraca obejmować będzie:

  • pobudzanie aktywności innowacyjnej,
  • doskonalenie zawodowe kadry,
  • transfer wiedzy do praktyki gospodarczej,
  • wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty, m.in. prefabrykację i montaż kompletnych urządzeń, instalację przemysłowych oraz zagadnienia inżynierii materiałowej,
  • promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI