Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Płońsku

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Płońsku

27 września 2019 r. Politechnika Warszawska Filia w Płocku podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.

W imieniu Politechniki Warszawskiej porozumienie podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku - prof.dr hab. inż. Janusz Zieliński, natomiast ze strony szkoły - Dyrektor Wiesława Anna Junczak w obecności Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu z Płońska Pawła Dychto.

W ramach porozumienia Politechnika wspierać będzie szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedmiotów zawodowych z branży budowlanej. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych jako kontynuacji nauki w wybranym już na poziomie szkoły średniej zawodzie. Politechnika obejmie patronatem klasy o rozszerzonym profilu nauczania z zakresu chemii, biologii i matematyki. Będą one nazywane Klasami Patronackimi. Patronat polegać będzie na pomocy w formułowaniu oraz opiniowaniu treści programowych przekazywanych na lekcjach z wybranych przedmiotów, w trosce o wysoki poziom merytoryczny i praktyczny tych treści.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI