Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

14 grudnia 2016 r. Politechnika Warszawska Filia w Płocku nawiązała oficjalną współpracę z Zespołem Szkół Centrum Edukacji Łukasiewicza.

Porozumienie będzie obowiązywało przez nadchodzące 4 lata. Politechnika Warszawska w Płocku ułatwi nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych Uczelni. Dodatkowo podejmie się propagowania wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi oraz sprawowania honorowego patronatu nad Konkursem Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza. Laureaci i finaliści Konkursu Chemicznego, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia zostaną przyjęci na studia pierwszego stopnia na kierunek technologia chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii poza procedurą kwalifikacyjną.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza zapewni Politechnice możliwość prezentowania nauczycielom i uczniom kierunków kształcenia, działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni. Dodatkowo wspierać będzie Politechnikę w propagowaniu nauk technicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza.

Ze strony Politechniki Warszawskiej dokument podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku - prof. Janusz Zieliński oraz Dyrektor Instytutu Chemii - doc. Małgorzata Petzel, ze strony Zespołu Szkół Centrum Edukacji, Prezes Zarządu Centrum Edukacji Grupa ORLEN - Bogdan Kijek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza - Tomasz Wiśniewski.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI