Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie o współpracy z WARTER POLYMERS

Porozumienie o współpracy z WARTER POLYMERS

16 czerwca 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką WARTER POLYMERS. Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku - prof. Janusz Zieliński, ze strony spółki WARTER POLYMERS Prezes Zarządu - Piotr Staniszewski.

Celem porozumienia będzie podejmowanie działań w zakresie: wzbogacania procesu dydaktycznego studentów, w tym wykonywania prac dyplomowych, pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji. Współpraca o charakterze naukowo-badawczym i eksperckim dotyczyć będzie zwłaszcza obszarów: technologii chemicznej, mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii środowiska.

Współpraca obejmuje również zakres: przeprowadzania szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji naukowych, realizacji prac doktorskich z wybranych tematów badawczych zaproponowanych przez spółkę, rekomendowania kandydatów spośród studentów Politechniki do pracy na zlecenie spółki, organizowania praktyk i staży studenckich dla studentów Politechniki, promowania studentów Politechniki prezentujących najlepsze przygotowanie zawodowe i innowacyjne osiągnięcia naukowe, wspierania działalności naukowo-badawczej kadry związanej z profilem produkcji spółki, udostępniania aparatury analitycznej do celów szkoleniowych.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI