Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie o współpracy Wydziału Geodezji i Kartografii z Głównym Urzędem Miar

Porozumienie o współpracy Wydziału Geodezji i Kartografii z Głównym Urzędem Miar

16 lutego 2021 r. przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Głównego Urzędu Miarpodpisali porozumienie o współpracy w obszarze rozwoju technik pomiarowych i technologii związanych z metrologią długości oraz metrologią czasu i częstotliwości.

Dokument podpisali: dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii oraz prof. dr hab. Jacek Semaniak - Prezes Głównego Urzędu Miar.

Celem porozumienia jest uszczegółowienie i rozwój współpracy, określonej w umowie ramowej zawartej we wrześniu 2020 r. Dotyczyć ona będzie: obszaru rozwoju technik pomiarowych i technologii związanych z metrologią długości oraz metrologią czasu i częstotliwości, testowania aparatury pomiarowej z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury badawczej oraz współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych.

Porozumienie jest w szczególności pierwszym krokiem do efektywnego wykorzystania potencjału, zasobów i usług, będących wynikiem realizacji projektów CENAGIS (Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych) przez Politechnikę Warszawską oraz ŚKLGUM (Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap 1) przez Główny Urząd Miar.

Sygnatariusze dokumentu uznali również, iż w ramach współpracy zostaną podjęte działania prowadzące do uruchomienia w przyszłości serwisu modelowania fizycznych i geometrycznych cech współczesnej geodynamiki regionu Gór Świętokrzyskich. Wspierałby on funkcjonowanie aparatury pomiarowej i stosowanie technik pomiarowych o wysokiej klasie dokładnościowej w laboratoriach kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach. 

Źródło i zdjęcie: Główny Urząd Miar

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI