Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie Spółek Celowych

Porozumienie Spółek Celowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej jest jednym z sygnatariuszy umowy partnerskiej powołującej Porozumienie Spółek Celowych. 

Umowa została podpisana 8 stycznia w Warszawie. Oprócz IBS PW podpisało ją 8 innych spółek celowych uczelni i instytutów badawczych. Celem podpisanego porozumienia jest przygotowanie schematów funkcjonowania spółek celowych, określenie ich statusu i relacji z kluczowymi podmiotami związanymi z komercjalizacją wyników B+R.

Podpisane porozumienie może stanowić platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe, czy też bezpośrednie wsparcie komercjalizacji wyników B+R.

Organem Porozumienia Spółek Celowych została Rada Porozumienia, do której zadań należy m.in. nadzór nad realizacją postanowień umowy, określenie strategicznych kierunków działania PSC i inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Porozumienia.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI