Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie Spółek Celowych przyjmuje nowych członków

Porozumienie Spółek Celowych przyjmuje nowych członków

Porozumienia Spółek Celowych poszerzyło swój skład o jedenaście nowych podmiotów. Tym samym liczy ono dwudziestu członków. Przedstawiciele wszystkich Spółek spotkali się z tej okazji w Klubie Absolwenta Politechniki Warszawskiej.

Posiedzenie inaugurujące odbyło się dnia 25 listopada 2014 r. Obrady poprowadził prof. Janusz Lewandowski, Prezes Zarządu Instytutu Badań Stosowanych PW, którego kadencja jako przewodniczącego Porozumienia Spółek Celowych została przedłużona do lutego przyszłego roku. Na spotkaniu poruszane były sprawy bieżące spółek, jak również dyskutowano skutki nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz jej wpływu na jednostki prowadzące komercjalizację w kontekście regulaminów uczelni.

Porozumienie zostało zawiązane dla potrzeb wypracowania metod ulepszenia komercjalizacji w jednostkach badawczych oraz prowadzenia dialogu z instytucjami państwowymi w zakresie zmian polepszających transfer technologii do przedsiębiorstw.

Spotkanie Porozumienia Spółek Celowych w PW/ fot. IKR BR PW

Spotkanie Porozumienia Spółek Celowych w PW/ fot. IKR BR PW

Obecnie Porozumienie Spółek Celowych liczy dwudziestu członków, którzy w pełnym składzie spotkali się w Politechnice Warszawskiej:

 • IBS PW, Warszawa,
 • IIT PB, Białystok,
 • IIT PWr, Wrocław,
 • Excento Sp. z o.o., Gdańsk,
 • SCITT Sp. z o.o,. Kielce,
 • WAT TechnoWAT Sp. z o.o., Warszawa,
 • PNT UZ Sp. z o.o., Zielona Góra,
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Warszawa
 • CIAM Sp. z o.o., Szczecin,
 • Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy sp. z o.o., Wrocław,
 • UEP, Poznań,
 • CTT INTECH sp. z o.o., (S.C. INTIBS), Wrocław,
 • TechTransBalt Sp. z o.o., Uniwersytet Gdański,
 • Intech PK Sp. z o.o., Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Lubelska, Pollub Invest,
 • UNMED sp. z o.o., Łódź,
 • CTT UMK Sp. z o.o., Bydgoszcz,
 • SPIN-US Sp. z o.o., Katowice,
 • Politechnika Łódzka,
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa.

Porozumienie Spółek Celowych funkcjonuje od 8 stycznia 2014 r. Wówczas w jego skład weszło dziewięć jednostek powiązanych z największymi polskimi uczelniami.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI