Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Polsko-norweski program badawczy

Polsko-norweski program badawczy

Dnia 16 grudnia 2014 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Politechniki Warszawskiej z ośmiosobową norweską delegacją rządową z Ministerstwa Edukacji i Badań, której przewodniczył podsekretarz stanu w tym Ministerstwie Espen Aasen.

W związku z wizytą norweskiej delegacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) poproszono Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o przygotowanie krótkiej wizyty w jednej z jednostek realizującej projekt finansowany ze środków Polsko-Norweskiego Programu Badawczego. Projekt Care support for elderly and disabled people by radar sensor technologyRADCARE, realizowany w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW we współpracy z Bergen University College, został zarekomendowany do prezentacji przez NCBiR i zaaprobowany przez stronę norweską.

Na spotkaniu Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, prof. Wiesław Winiecki, Kierownik projektu RADCARE (Instytut Radioelektroniki PW), prof. Yevhen Yashchyshyn, Kierownik zadania nr 1* w tym projekcie (Instytut Radioelektroniki PW), prof. Roman Z. Morawski, Kierownik zadania nr 2** (Instytut Radioelektroniki PW). Na wstępie prof. Rajmund Bacewicz przedstawił informacje o współpracy międzynarodowej i strategicznych kierunkach badań prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Następnie wykonawcy projektu RADCARE omówili postęp prac badawczych oraz specyfikę tego projektu, nakreślając jednocześnie plany jego rozwoju i perspektywy wdrażania.  

Na zdjęciu od lewej (w środku): Espen Aasen. Z prawej strony kolejno: prof. Yevhen Yashchyshyn, prof. Rajmund Bacewicz, prof. Wiesław Winiecki, prof. Roman Z. Morawski

Na zdjęciu od lewej (w środku): Espen Aasen. Z prawej strony kolejno: prof. Yevhen Yashchyshyn, prof. Rajmund Bacewicz, prof. Wiesław Winiecki, prof. Roman Z. Morawski

O projekcie RADCARE

Projekt dotyczy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia starszych ludzi w ich własnych domach lub domach opieki.

Partner norweski - Bergen University College - specjalizuje się w zakresie opieki nad osobami starszymi i wprowadzania nowych technologii do praktyki opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa. Partner polski - Politechnika Warszawska - zapewnia komplementarne kompetencje w zakresie zaawansowanych technik elektronicznych i informacyjnych. Bergen University College definiuje nowe potrzeby w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, podczas gdy Politechnika Warszawska wprowadza innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach elektronicznych i informacyjnych.

Współpraca między partnerami może znacznie poprawić jakość opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa w obu krajach, bowiem w ramach projektu rozwijane są inteligentne metody i techniki nieinwazyjnego monitorowania funkcji życiowych osób starszych. Projekt koncentruje się na opracowaniu systemu wykorzystującego w tym celu czujniki radarowe i zaawansowane algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych. Wyniki badań będą przydatne również w innych dziedzinach, np. w praktyce monitoringu osób niepełnosprawnych, czy w nieinwazyjnej diagnostyce funkcji organizmu wszystkich pacjentów. Źródło: radcare.pl

 * hardware
** software

Podobny materiał:
Memorandum Wydziału Transportu PW i University of Toronto

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI