Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika nawiązała współpracę z Geotermią Mazowiecką

Politechnika nawiązała współpracę z Geotermią Mazowiecką

W poniedziałek 28 września br. w Sali Senatu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską a Geotermią Mazowiecką, Gminą Mszczonów oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji projektu „Centrum Naukowo-Edukacyjne Energetyki Odnawialnej przy Geotermii Mazowieckiej” i obejmuje działalność badawczo-rozwojową oraz edukacyjną.

Uczestnicy porozumienia w dniu podpisania umowy/fot. G. Banaszek

 W projekcie uczestniczyć będą pracownicy Wydziałów PW, a w szczególności:

  • Wydział Inżynierii Środowiska,
  • Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa,
  • Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
  • Wydział Elektryczny.

Podpisane porozumienie jest otwarte dla pozostałych zainteresowanych, w tym dla firm i samorządów spoza województwa mazowieckiego.

Źródło: WIŚ PW
Zdjęcia: G. Banaszek

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI