Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska zaangażowana w projekt Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej

Politechnika Warszawska zaangażowana w projekt Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej

Cztery polskie uczelnie techniczne, w tym Politechnika Warszawska stworzą Narodową Sieć Metrologii Współrzędnościowej - naukową sieć i centrum badawcze światowej klasy.

Głównym celem projektu jest zbudowanie w Polsce wyspecjalizowanej infrastruktury badawczej dla rozwoju metrologii współrzędnościowej. To obszar nauki zajmujący się pomiarem i obrazowaniem 3D wszelkich obiektów geometrycznych.

Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej umożliwi wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów mierzonych w skalach od nano do wielkogabarytowych. Będzie to wsparcie dla wielu dziedzin nauki i przemysłu: od zaawansowanej optyki, przez medycynę, mechanikę, mechatronikę, aż po energetykę.

W projekt zaangażowane są Politechnika Krakowska (lider) oraz partnerzy: Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Świętokrzyska.

W ramach przedsięwzięcia powstaną Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych (inwestycja realizowana przez Politechnikę Krakowską) i Multiskalowe Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej (na Politechnice Poznańskiej). Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Świętokrzyskiej będą uczestniczyć w realizacji badań z zaplanowanej agendy.

Kierownikiem projektu  w PW jest dr inż. Tomasz Kowaluk z Wydziału Mechatroniki. Dzięki uczestnictwie w projekcie pracownicy PW zyskają bezpłatny dostęp do wysoce specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Przez pierwsze 2 lata wykonywane będą modernizacje pomieszczeń oraz zakupy aparatury pomiarowej. W okresie trwałości projektu (kolejnych 5 lat) będą wykonywane badania z udziałem pracowników PW.

Projekt „NSMET - Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”) i potrwa do końca 2022 r.

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: fot. Archiwum Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI