Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska z bardzo wysoką oceną w konkursie Unii Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”

Politechnika Warszawska z bardzo wysoką oceną w konkursie Unii Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”

Komisja Europejska wyłoniła 24 zwycięzców drugiej edycji konkursu „Uniwersytety Europejskie”, którzy w nadchodzących 3 latach otrzymają 5 milionów euro z przeznaczeniem na strategiczny rozwój współpracy.

W drugiej edycji konkursu „Uniwersytety Europejskie” wzięły udział 62 konsorcja uczelni. Spośród nich wybrano 24 sieci uniwersytetów. Wśród laureatów znalazło się konsorcjum ENHANCE - European Universities of Technology Alliance, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska i 6 innych czołowych  uczelni technicznych w Europie: Politechnika w Berlinie (Niemcy), Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu (Szwecja), Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim (Norwegia), Politechnika w Akwizgranie (Niemcy), Politechnika w Mediolanie (Włochy) i Politechnika w Walencji (Hiszpania). Koordynatorem projektu jest Politechnika w Berlinie.

Uczelnie, które zawiązały konsorcjum ENHANCE, są czołowymi instytucjami szkolnictwa wyższego w swoich krajach. Ogółem kształci się na nich ok. 245 000 studentów, a w ciągu ostatnich 5 lat w różnych programach wymiany wzięło udział ponad 4400 pracowników i studentów.

Zdaniem Prorektora ds. Nauki prof. Rajmunda Bacewicza „ENHANCE to powód do dumy dla Politechniki Warszawskiej. Udział w konsorcjum ENHANCE ma kluczowe znaczenie dla naszej uczelni. To szansa na prawdziwy przełom w jej umiędzynarodowieniu i znaczny postęp w dydaktyce”.

Nagrodzony wniosek został przygotowany przez zespół złożony z przedstawicieli wszystkich uczelni partnerskich. Strategia, misja i działania konsorcjum ENHANCE zostały bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowy zespół ekspertów Komisji Europejskiej. W raporcie oceniającym wniosek uzyskał 88 punktów na 100 możliwych.

Eksperci zwrócili szczególną uwagę w ocenie na innowacyjną dydaktykę rozwijającą u studentów kompetencje przyszłości. Studenci uczelni tworzących konsorcjum będą korzystali z międzynarodowej oferty dydaktycznej partnerów ENHANCE. W ocenie wniosku podkreślono aktywne włączenie do działań, które będą realizowane w konsorcjum, interesariuszy z przemysłu, gospodarki i władz lokalnych. Dzięki temu studenci nauczą się zastosowania wiedzy i technologii z korzyścią dla społeczeństwa. Eksperci bardzo pozytywnie ocenili zaangażowanie w przyszłe działania konsorcjum społeczności lokalnej i grup niedostatecznie reprezentowanych.

 - Mamy wyjątkową okazję, współpracując ze znakomitymi uczelniami zagranicznymi, ale także licznymi partnerami projektu - instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego tych uczelni, wykazać, że środowisko akademickie może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu nowej rzeczywistości po COVID-19. Zapewnienie studentom innowacyjnych struktur ułatwiających kształcenie, takich jak nasza koncepcja wspólnego kampusu, ma tu kluczowe znaczenie - powiedział prof. Andrzej Kraśniewski, koordynator grupy zadań „Society-centred education” w konsorcjum ENHANCE.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej konsorcjum ENHANCE

Powiązany materiał:
Politechnika Warszawska w gronie Uniwersytetów Europejskich

CYTAT TYGODNIA

"

 

Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie

Haruki Murakami

"

2
Paź

Inauguracja roku akademickiego w Płocku

11:00

10
Paź

Targi KONIK 2020

10:00 - 11 Paź 16:00

10
Paź

Noc Innowacji

10:00 - 23:45

12
Paź

XXV Targi Pracy na WEiTI PW

08:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości - online

09:30 - 25 Paź 17:15

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego