Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska we wspólnej inicjatywie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej

Politechnika Warszawska we wspólnej inicjatywie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania PW oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wspólnie zorganizowali ogólnopolskie seminarium poświęcone cyberbezpieczeństwu. Inicjatywa odbyła się w ramach „Forum Zarządzania Publicznego”.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej dołączył do „Forum Zarządzania Publicznego” jako piąty uczestnik obok: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - oraz lidera projektu - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

W dniu 9 listopada 2017 roku w ramach tej inicjatywy KSAP z Wydziałem Zarządzania PW oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zorganizowali ogólnopolskie seminarium „Zarządzanie w epoce cyfryzacji - jak wykorzystać i chronić dane w instytucjach publicznych? Big data i cyberbezpieczeństwo”. Honorowego patronatu udzielił Przewodniczący Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, a specjalnym gościem była Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.

Przesłanki seminarium były następujące.

Świat staje się coraz bardziej cyfrowy i zdominowany przez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Wyzwaniem dla funkcjonowania współczesnego państwa jest umiejętne wykorzystanie ogromnego wolumenu danych i technologii ICT w świadczeniu usług publicznych, wspieraniu przedsiębiorczości oraz zapewnianiu bezpieczeństwa. Celem seminarium było zaprezentowanie najnowszych trendów w zarządzaniu w erze transformacji cyfrowej oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków reprezentujących instytucje publiczne oraz sektor prywatny.

W ostatnich kilku latach koncepcja big data znajduje coraz większe wykorzystanie w sektorze komercyjnym: bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, jak również w sferze publicznej np. w rozwiązaniach smart cities. Podczas pierwszego panelu przybliżone zostały możliwości przetwarzania i analizowania danych w świadczeniu usług i rozwiazywaniu problemów publicznych. Drugi panel poświęcony był zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywania oraz przepływu informacji i dokumentów.

Wydarzenie przygotowane zostało z myślą o kadrze kierowniczej instytucji publicznych oraz o wszystkich osobach zainteresowanych transformacją cyfrową w sferze publicznej. Celem seminarium było także zwiększenie współpracy sektora publicznego i prywatnego w zakresie wykorzystania nowych technologii.

Seminarium zainaugurowały wystąpienia: dra Wojciecha Federczyka, Dyrektora KSAP; dra hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz dra hab. inż. Jerzego Kosińskiego, Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy nakreślili wyzwania cyfrowej administracji. Następnie w obszernym wystąpieniu Minister Cyfryzacji omówiła dokonania i plany rządu odnośnie do cyfrowej transformacji w sektorze publicznym. Po niej zaś, prezes Fundacji IT Leader Club Arkadiusz Lefanowicz, organizator (pod patronatem Ministra Cyfryzacji oraz Rektora PW) Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w ramach Rady Dyrektorów IT administracji centralnej, dotyczące luk kompetencyjnych oraz nowych standardów pracy IT w administracji publicznej w kontekście wyzwań sprawnej transformacji cyfrowej.

Drugą część seminarium stanowił panel ekspercki pt. „Big data w zarządzaniu - jak wykorzystywać i analizować dane w sferze publicznej?”, moderowany przez dr hab. inż. Katarzynę Rostek, Prodziekana Wydziału Zarządzania PW. Uczestnikami panelu byli: dr Andrzej Wodecki z Katedry Procesów Zarządzania PW; Bartłomiej Prystupa, Dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich ZUS i Adam Wojtkowski, Dyrektor generalny Oracle Polska.

Trzecią część stanowił wykład Dariusza Milki, Wiceprzewodniczącego Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, nt. cyberbezpieczeństwa w kontekście cywilizacji cyfrowej.

Kolejny panel ekspercki, nt. ochrony danych w instytucjach publicznych, moderowany był przez dra Marcina Sakowicza z KSAP. Dyskutowali: dr hab. inż. Anna Kosieradzka, Prodziekan Wydziału Zarządzania PW; dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN; Dariusz Binkowski, Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Dyskusje panelowe podsumowali: dr Wojciech Federczyk z KSAP i dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z WZ PW.

Seminarium zakończył miniwarsztat przygotowany przez ekspertów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Jak chronić dane w instytucjach publicznych?”.

Nagranie z konferencji zobaczyć można tutaj:

Zarządzanie w epoce cyfryzacji. Big Data i cyberbezpieczeństwo - cz. I

Zarządzanie w epoce cyfryzacji. Big Data i cyberbezpieczeństwo - cz. II

O podpisaniu porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską i Krajową Szkołą Administracji Publicznej w maju br. pisaliśmy tutaj:
Interdyscyplinarne porozumienie Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI