Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska we wspólnej inicjatywie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej

Politechnika Warszawska we wspólnej inicjatywie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania PW oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wspólnie zorganizowali ogólnopolskie seminarium poświęcone cyberbezpieczeństwu. Inicjatywa odbyła się w ramach „Forum Zarządzania Publicznego”.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej dołączył do „Forum Zarządzania Publicznego” jako piąty uczestnik obok: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - oraz lidera projektu - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

W dniu 9 listopada 2017 roku w ramach tej inicjatywy KSAP z Wydziałem Zarządzania PW oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zorganizowali ogólnopolskie seminarium „Zarządzanie w epoce cyfryzacji - jak wykorzystać i chronić dane w instytucjach publicznych? Big data i cyberbezpieczeństwo”. Honorowego patronatu udzielił Przewodniczący Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, a specjalnym gościem była Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.

Przesłanki seminarium były następujące.

Świat staje się coraz bardziej cyfrowy i zdominowany przez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Wyzwaniem dla funkcjonowania współczesnego państwa jest umiejętne wykorzystanie ogromnego wolumenu danych i technologii ICT w świadczeniu usług publicznych, wspieraniu przedsiębiorczości oraz zapewnianiu bezpieczeństwa. Celem seminarium było zaprezentowanie najnowszych trendów w zarządzaniu w erze transformacji cyfrowej oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków reprezentujących instytucje publiczne oraz sektor prywatny.

W ostatnich kilku latach koncepcja big data znajduje coraz większe wykorzystanie w sektorze komercyjnym: bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, jak również w sferze publicznej np. w rozwiązaniach smart cities. Podczas pierwszego panelu przybliżone zostały możliwości przetwarzania i analizowania danych w świadczeniu usług i rozwiazywaniu problemów publicznych. Drugi panel poświęcony był zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywania oraz przepływu informacji i dokumentów.

Wydarzenie przygotowane zostało z myślą o kadrze kierowniczej instytucji publicznych oraz o wszystkich osobach zainteresowanych transformacją cyfrową w sferze publicznej. Celem seminarium było także zwiększenie współpracy sektora publicznego i prywatnego w zakresie wykorzystania nowych technologii.

Seminarium zainaugurowały wystąpienia: dra Wojciecha Federczyka, Dyrektora KSAP; dra hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz dra hab. inż. Jerzego Kosińskiego, Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy nakreślili wyzwania cyfrowej administracji. Następnie w obszernym wystąpieniu Minister Cyfryzacji omówiła dokonania i plany rządu odnośnie do cyfrowej transformacji w sektorze publicznym. Po niej zaś, prezes Fundacji IT Leader Club Arkadiusz Lefanowicz, organizator (pod patronatem Ministra Cyfryzacji oraz Rektora PW) Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w ramach Rady Dyrektorów IT administracji centralnej, dotyczące luk kompetencyjnych oraz nowych standardów pracy IT w administracji publicznej w kontekście wyzwań sprawnej transformacji cyfrowej.

Drugą część seminarium stanowił panel ekspercki pt. „Big data w zarządzaniu - jak wykorzystywać i analizować dane w sferze publicznej?”, moderowany przez dr hab. inż. Katarzynę Rostek, Prodziekana Wydziału Zarządzania PW. Uczestnikami panelu byli: dr Andrzej Wodecki z Katedry Procesów Zarządzania PW; Bartłomiej Prystupa, Dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich ZUS i Adam Wojtkowski, Dyrektor generalny Oracle Polska.

Trzecią część stanowił wykład Dariusza Milki, Wiceprzewodniczącego Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, nt. cyberbezpieczeństwa w kontekście cywilizacji cyfrowej.

Kolejny panel ekspercki, nt. ochrony danych w instytucjach publicznych, moderowany był przez dra Marcina Sakowicza z KSAP. Dyskutowali: dr hab. inż. Anna Kosieradzka, Prodziekan Wydziału Zarządzania PW; dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN; Dariusz Binkowski, Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Dyskusje panelowe podsumowali: dr Wojciech Federczyk z KSAP i dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z WZ PW.

Seminarium zakończył miniwarsztat przygotowany przez ekspertów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Jak chronić dane w instytucjach publicznych?”.

Nagranie z konferencji zobaczyć można tutaj:

Zarządzanie w epoce cyfryzacji. Big Data i cyberbezpieczeństwo - cz. I

Zarządzanie w epoce cyfryzacji. Big Data i cyberbezpieczeństwo - cz. II

O podpisaniu porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską i Krajową Szkołą Administracji Publicznej w maju br. pisaliśmy tutaj:
Interdyscyplinarne porozumienie Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

10
Cze

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

11:00 - 14:40

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

2
Lip

Forum Budowlane 2021

00:00 - 3 Lip 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego