Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska otrzymała autoryzację Państwowej Agencji Atomistyki

Politechnika Warszawska otrzymała autoryzację Państwowej Agencji Atomistyki

Naukowcy będą mogli m.in. realizować prace badawcze oraz wspierać zadania realizowane przez dozór jądrowy w zakresie analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Politechnika Warszawska jako jedyna instytucja w kraju posiada autoryzację w tym zakresie.

11 stycznia 2018 roku prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki odebrał od Andrzeja Przybycina, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki autoryzację PAA. Dokument stanowi potwierdzenie kompetencji naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pracujących w Instytucie Techniki Cieplnej, w zakresie realizacji prac badawczych oraz wsparcia zadań realizowanych przez dozór jądrowy w obszarze analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

W spotkaniu udział wzięli także: prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW; prof. Krzysztof Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW; prof. Piotr Furmański, pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej, ITC MEiL PW; dr inż. Grzegorz Niewiński, członek zespołu SARWUT, ITC MEiL PW; Marcin Zagrajek, Dyrektor Departamentu Zagadnień Bezpieczeństwa Jądrowego, Polska Agencja Atomistyki; dr inż. Ernest Staroń, kierownik Wydziału Analiz Obiektów Jądrowych, Polska Agencja Atomistyki.

Od lewej: Marcin Zagrajek, Ernest Staroń, Rajmund Bacewicz, Andrzej Przybycin, Janusz Frączek, Piotr Furmański, Krzysztof Badyda, Grzegorz Niewiński/fot. PAA

Politechnika Warszawska otrzymała autoryzację w zakresie:

1. Wykonywania obliczeń, ocen oraz analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych w elektrowniach jądrowych w obszarze:

  • zagadnień cieplno-przepływowych reaktorów jądrowych,
  • stanów ustalonych i przejściowych reaktorów jądrowych,
  • awarii projektowych,
  • ciężkich awarii,
  • fizyki rdzenia reaktora jądrowego i cyklu paliwowego;

2. Wykonywania obliczeń, ocen i analiz związanych z zagadnieniami systemów automatyki i sterowania stosowanych w przemyśle jądrowym.

Źródło: BPI PW
Zdjęcie w zajawce: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz Andrzej Przybycin, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki/fot. PAA

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI