Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska otrzyma blisko 18,8 mln zł na rozwój zaplecza badawczego

Politechnika Warszawska otrzyma blisko 18,8 mln zł na rozwój zaplecza badawczego

Politechnika Warszawska otrzyma blisko 18,8 mln zł na utworzenie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami do testowania i certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). 

Umowę w tej sprawie 11 grudnia 2018 r. podpisali Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Umowa zakłada realizację projektu „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych”. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Realizowany będzie w konsorcjum z firmami OPEGIEKA Elbląg, Hexagon oraz Cloudferro.

Projekt finansowany będzie ze środków EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Mazowieckiego w ramach Działanie 1.1. obejmującego wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki.

Celem projektu jest utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych,  pozwalających na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. 

Główną ideą prowadzonych geoprzestrzennych analiz naukowych będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do  wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych.

Unikalnym rozwiązaniem będzie możliwość konfiguracji wirtualnych maszyn na życzenie użytkownika, z odpowiednią mocą obliczeniową, wybranym oprogramowaniem GIS, przestrzenią dyskową, a przede wszystkim ze skonfigurowanym dostępem do odpowiednich zestawów danych przestrzennych. Niezwykle ważna będzie też otwarta platforma analityczna utworzona w czasie realizacji projektu, a następnie rozwijana w kolejnych latach użytkowania infrastruktury CENAGIS w ramach różnorodnych projektów naukowych realizowanych przez naukowców współpracujących z Centrum.

Poza infrastrukturą informatyczną powstaną również laboratoria fizyczne, umożliwiające testowanie zarówno sprzętu pomiarowego (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych) jak i aplikacji geoinformatycznych (np. nawigacyjnych). Zapewniony zostanie wygodny dostęp do bardzo dużych rozmiarów zbiorów danych przestrzennych (o strukturach specjalnie przygotowanych do celów naukowych) oraz platforma analityczna dedykowana do analiz naukowych.
W ramach projektu rozwijane będzie także istniejące centrum obliczeń satelitarnych działające w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

Projekt realizowany będzie w Politechnice Warszawskiej, ale pod względem idei ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu konsolidacji badań planowane jest utworzenie nowej Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych Polski.

Tytuł projektu: Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 24 796 850,20 zł

Kwota dofinansowania: 18 792 267,62 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Opracowano: Biuletyn PW na podstawie www.mazovia.pl, GIK PW
Zdjęcia: www.mazovia.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI