Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska kontynuuje współpracę z PKN Orlen S.A.

Politechnika Warszawska kontynuuje współpracę z PKN Orlen S.A.

4 kwietnia 2016 r. przedstawiciele PKN Orlen S.A oraz Politechniki Warszawskiej spotkali się by podsumować dotychczasowe działania oraz przedstawić nowe obszary współpracy.

Spotkanie otworzył prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, po którym głos zabrał prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii PW w Płocku. Liczną grupę przedstawicieli PKN Orlen S.A. reprezentowali: Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki oraz Małgorzata Królak, Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii.

Fotogaleria spotkania PW PKN Orlen S.A.

Podczas rozmów podkreślono znaczenie zawartych do tej pory porozumień oraz stan realizacji wynikających z nich postanowień m.in. rozwijania współpracy w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych (obszary: technologia chemiczna, ochrona środowiska, budownictwo, mechanika i budowa maszyn), kształcenia (np. uzgadnianie programu studiów, plany zatrudnienia, staże i praktyki itd.), wsparcia finansowego (np. stypendia, zakup aparatury badawczej i pomocy dydaktycznych, itp.).

Na zdjęciu od lewej: Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN Orlen S.A; prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW; prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii PW w Płocku; dr inż. Bartosz Wachnik, WIP PW/
fot. Biuletyn PW

Przybyli na spotkanie przedstawiciele Wydziałów Politechniki Warszawskiej: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Filii w Płocku, Mechatroniki; Chemicznego; Inżynierii Materiałowej; Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa; Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Inżynierii Produkcji; Elektrycznego; Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Inżynierii Lądowej; Matematyki i Nauk Informacyjnych, Geodezji i Kartografii przedstawili propozycje tych obszarów tematycznych, które mogą w przyszłości stać się polem kolejnych wspólnych projektów Politechniki Warszawskiej oraz PKN Orlen S.A.

W przedstawionych wnioskach Politechnika Warszawska i PKN Orlen S.A. potwierdziły zainteresowanie i wolę rozszerzania dotychczasowej współpracy oraz nakreśliły plany wspólnego zdefiniowania obszarów kolejnych przedsięwzięć m.in. w zakresie stworzenia mechanizmów bieżącej współpracy w obszarze B+R, wsparcia procesu przygotowania kadr dla PKN Orlen S.A. oraz działań w obszarze venture capital.

Tekst i zdjęcia: Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI