Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska i Powiat Płocki kontynuują współpracę

Politechnika Warszawska i Powiat Płocki kontynuują współpracę

Politechnika Warszawska Filia w Płocku oraz Powiat Płocki podpisały 15 stycznia 2019 r. porozumienie o współpracy na kolejne cztery lata. Uczelnię reprezentował prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, natomiast Powiat Płocki - Starosta Mariusz Bieniek i Wicestarosta Iwona Sierocka.

W ramach współpracy Powiat Płocki będzie wspierać działalność Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w zakresie: popularyzacji potencjału i osiągnięć naukowych, promocji jej oferty dydaktycznej, realizacji praktyk studenckich i staży absolwentów oraz współpracy uczelni z podmiotami sektora gospodarczego, administracją i szkołami ponadpodstawowymi powiatu płockiego.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zobowiązała się wspomagać Powiat Płocki w rozwiązywaniu jego problemów, m.in. poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie, wykonywanie usług badawczych, stworzenie szerszego dostępu mieszkańcom powiatu do informacji naukowo-technicznej gromadzonej w bibliotece Politechniki oraz udostępnianie audytoriów na preferencyjnych warunkach.

Uczelnia będzie zapraszała Powiat do wspólnego organizowania przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, imprez kulturalnych i oświatowych oraz zapewni, w miarę możliwości, udział radnych i pracowników samorządowych w różnych formach kształcenia.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI